Laanbomen Eisden-Tuinwijk

In Eisden-Tuinwijk startte het lokaal bestuur in 2018 met de gefaseerde vervanging van de laanbomen. Er werd van start gegaan met de Louis Mercierlaan. In de volgende fasen zijn de Koninginnelaan en de Paul Lambertlaan aan de beurt. De Watergroep volgt waar mogelijk de gefaseerde planning om het waterleidingsstelsel in de Tuinwijk te vernieuwen.

Om een objectief beeld te krijgen van de toestand van de huidige laanbomen wordt er vanaf januari 2022 gestart met een grootschalig VTA-(Visual Tree Assessment) onderzoek door een erkende boomverzorger. Dit houdt in dat elke boom apart gecontroleerd wordt op veiligheid, onderhoudstoestand, levensverwachting.

Op basis hiervan wordt er een verslag opgesteld op boomniveau met maatregelen die genomen moeten worden. Dit kan gaan van het verwijderen van dode takken tot het vellen van een volledige boom, omdat de veiligheid ervan niet meer gegarandeerd kan worden.

De bomen die geveld dienen te worden, worden uiteraard gecompenseerd door nieuwe exemplaren die klimaatbestendiger zijn, zoals de amberboom, de tulpenboom en de zachte es.

Op basis van dit onderzoek wordt de visie omtrent de laanbomen in de Tuinwijk gevormd, om uiteindelijk te komen tot een bomenbeleidsplan. Met dit plan is het de bedoeling onze bomen zo lang mogelijk intact en gezond te houden en indien nodig tijdig in te grijpen wanneer er zich gebreken zouden beginnen voor te doen.

We streven in Maasmechelen immers naar een gezond bomenbestand.

Groen & Landschap

Adres
Heirstraat 2393630Maasmechelen
T
089 76 97 63
E-mail
groen@maasmechelen.be
Website
www.maasmechelen.be

Openingsuren

Vandaag

zijn wij open van 9 u tot 12 u & 14 u tot 16 u

Morgen

zijn wij open van 9 u tot 12 u & 14 u tot 16 u

Raadpleeg de openingsuren van de verschillende diensten zoals de dienst burgerzaken en omgeving (stedenbouw, leefmilieu, grondbeleid, huisvesting). Deze kunnen afwijken van de algemene openingsuren van het gemeentehuis.

Bij de dienst burgerzaken kunt u enkel na afspraak terecht. Opgelet! De dienst burgerzaken is enkel bereikbaar na afspraak. Maak uw afspraak via deze link.

Attesten of uittreksel nodig? Maak gebruik van het e-loket

Meer openingsuren