VACCINATIECENTRUM MAASLAND

De vaccinatiecentra sloten op 31 december 2022 hun deuren, de laatste prikken in vaccinatiecentrum Maasland werden gezet op 20/12/2022. 

Vanaf 1 januari 2023 dient u zich in het kader van een vaccinatie tegen COVID-19 te wenden tot uw huisarts of apotheker.

Indien u in het kader van een basisvaccinatie (2 dosissen met een interval van 30 dagen) al een 1ste dosis ontving in het vaccinatiecentrum en uw 2de dosis ten gevolge van het interval pas na 1 januari 2023 kan worden toegediend, wordt gevraagd om contact op te nemen met uw huisarts of apotheker.

  • Uw huisarts of apotheker heeft toegang tot vaccinnet en kan zien welke vaccins u al kreeg toegediend en wanneer deze werden toegediend.
  • U dient met uw huisarts of apotheker een afspraak te maken voor een nieuw vaccinatiemoment ter toediening van uw 2de dosis (in het geval van basisvaccinatie). Hierbij zal de arts of apotheker rekening houden met het voorgeschreven interval van 3 weken tussen uw 1ste dosis en 2de dosis. (Of 3 maanden tussen boosterprikken.)
  • Let op: niet elke apotheker is gekwalificeerd om COVID-19 vaccins toe te dienen. Om te kijken tot welke apotheek u zich kan richten, kan u volgende website raadplegen: www.apotheek.be
    > onder de sectie ‘vind een apotheek’ kan u op basis van uw adres, postcode of woonplaats opzoeken welke apotheken in uw buurt COVID-19 vaccins kunnen en mogen toedienen.
    > Zorg ervoor dat u de optie 'Covid-vaccinatie' aanvinkt alvorens uw zoekopdracht uit te voeren.

Vanaf 1 januari 2023 is het vaccinatiecentrum niet meer telefonisch te bereiken.
Heeft u nog een vraag over vaccinatie of het vaccinatiecertificaat? Bel dan de Helpdesk Covid op het nummer 078 78 78 50, elke werkdag tussen 9.00 uur en 19.00 uur.

Op de website www.laatjevaccineren.be vindt u alle relevante informatie over COVID-19-vaccinatie terug.