LANCERING BURGERPLATFORM IN MAASMECHELEN

Vanaf woensdag 18 december ’19 maken onze inwoners Maasmechelen MEE! Via www.maasmechelenmeemaken.be worden inwoners aangespoord hun meningen en ideeën kenbaar te maken over de manier waarop ze Maasmechelen verder willen zien ontwikkelen en vorm krijgen.

De lancering van het burgerplatform valt samen met de goedkeuring van het meerjarenplan 2020-2025. Dit plan is opgebouwd rond twee belangrijke pijlers: van Maasmechelen een STERK MERK maken en het bestrijden van de KANSARMOEDE in onze gemeente.

Om te bepalen op welke manier dit zou moeten gebeuren legt het bestuur via het online platform alvast volgende vragen aan de inwoners voor:

  • Wat maakt van Maasmechelen de mooiste gemeente van Vlaanderen?
  • Hoe maken we van jouw buurt een aangename, warme plek?

De langs dit platform verkregen input dient als basis voor toekomstige keuzes om van Maasmechelen dé gemeente te maken waar het voor iedereen goed is om te leven, te wonen, te werken, een gemeente aantrekkelijk om te bezoeken,….

Via het burgerplatform kunt u uw mening geven over een concreet idee, stemmen op een voorstel, zelf ideeën formuleren.

Voor elk inspraaktraject wordt een stappenplan opgemaakt. Hierin wordt bepaald wanneer informatie wordt verwerkt, op welke manier burgers verder geïnformeerd worden over de verzamelde informatie en welke acties nog volgen.

Hoe Maasmechelen meemaken?

Via www.maasmechelenmeemaken.be kunnen inwoners participeren. Bij de eerste deelname is het nodig zich te registeren als gebruiker. Vervolgens kan u deelnemen aan deze eerste bevraging en alle volgende.

Het lokaal bestuur zal dit platform blijven gebruiken om de inwoners te motiveren deel te nemen aan het beleid.

Gepubliceerd op woensdag 18 december 2019 9 u.