LOKAAL BESTUUR STEUNT LOKALE HANDEL EN HORECA

Het lokaal bestuur zal via 3 grote campagnes de lokale economie ondersteunen en stimuleren: geschenkbons voor de inwoners, Horeca & bestuur trakteren en een wedstrijd waarbij de deelnemers een auto en een elektrische fiets kunnen winnen.

Geschenkbon voor elke Maasmechelaar

Elk gezin ontvangt geschenkbons om aankopen te doen bij handelszaken in onze gemeente: € 10 voor elk gezin van 1 of 2 personen (ingeschreven op één adres) en € 5 extra voor elke bijkomende persoon, ingeschreven op datzelfde adres. Deze bons worden tegen het einde van de maand mei ’20 aan huis bedeeld. Deze actie is niet alleen een financiële impuls voor de inwoners, maar genereert ruim 187 000 euro aan omzet voor de Maasmechelse handelszaken. De deelnemende winkels zullen dit kenbaar maken via affichering in hun zaak.

Maasmechelen trakteert

De horeca start als laatste op en is daardoor het zwaarst getroffen door de coronamaatregelen. Zodra zij de deuren terug mogen openen, verdient dit dan ook bijzondere aandacht en mag er gerust een feestelijk sausje overheen. Het bestuur wil de horeca-uitbaters financieel steunen om ter gelegenheid van de opening in een extraatje te voorzien voor hun klanten. Dat kan een stukje taart bij de koffie zijn, een aperitiefje, een knabbel bij de borrel,…. De horeca die in een aanbod voorziet, krijgt hiervoor een forfaitaire financiële tegemoetkoming vanwege het bestuur van € 200.

Win een auto of een elektrische fiets

‘Lokaal kopen’ wordt in Maasmechelen binnenkort wel heel aantrekkelijk. Dankzij aankopen bij deelnemende handelaars kunnen shoppers meedoen aan een wedstrijd. Deelnemers maken kans om een auto (€ 25 000) of één van de tien elektrische fietsen (10x € 2 500) te winnen. De concretisering en timing van deze wedstrijd worden nog uitgewerkt. Uitgebreide promotie hierover gaat hier uiteraard aan vooraf.

Het college van burgemeester en schepenen besliste afgelopen vrijdag deze acties te gaan concretiseren. In overleg met de gemeenteraad zullen de modaliteiten voor de horeca-actie en de wedstrijd verder worden uitgewerkt.

Gepubliceerd op dinsdag 12 mei 2020 13.14 u.

Coronamaatregelen voor Maasmechelen

De dienstverlening in het gemeentehuis en het Sociaal Huis verloopt volgens de normale openingsuren. Door de corona-maatregelen kan u enkel na telefonische afspraak bij ons terecht.

Gemeentehuis
T 089 76 96 10
Sociaal Huis
T 089 48 28 00

Attesten en uittreksel nodig? Maak gebruik van het e-loket.
Op www.maasmechelen.be/corona vindt u actuele informatie.

Lees hier over de maatregelen inzake het coronavirus
sluiten