MAASMECHELEN DIGITAAL MEEMAKEN

Maasmechelen digitaal meemaken ontvangt Vlaamse en Europese steun

De gemeente Maasmechelen zet de komende jaren sterk in op modernisering en digitalisering van de gemeentelijke administratie. Zo wil de gemeente ook haar dienstverlening naar startende en gevestigde ondernemers toe verbeteren en uitbreiden door (in eerste instantie een deel van de) administratieve werkzaamheden en processen te digitaliseren.

Maasmechelen digitaal meemaken

Startende en gevestigde ondernemers alsook andere belanghebbenden (belangenorganisaties, overheidsinstellingen, boekhouders,....) wordt de mogelijkheid geboden om aanvragen voor het bekomen van vergunningen, machtigingen, toelatingen e.d. digitaal in te dienen. Vervolgens geschiedt de verwerking van deze aanvragen door de gemeentelijke diensten eveneens digitaal.

Voordelen digitale aanvragen

  • Snellere afhandeling van de aanvragen
  • Administratieve vereenvoudiging
  • Tijdwinst voor alle betrokkenen
  • Duurzaam gebruik van mensen en middelen.

De gemeente Maasmechelen is overtuigd dat dit project "Maasmechelen digitaal meemaken" zal bijdragen aan een ondernemingsvriendelijk klimaat en een eerste stap is naar een verdere volledige digitalisering van haar administratie.

Kosten

De kosten voor het digitaliseringsproject worden geraamd op ongeveer 300.000 euro. De gemeente Maasmechelen was dan ook zeer tevreden met de EFRO - Oproep 'Intergemeentelijke samenwerking en digitalisering van de dienstverlening naar ondernemers'.

Financiële steun voor het project Maasmechelen digitaal meemaken

Dankzij deze oproep kon de gemeente Maasmechelen immers genieten van 116.240,70 euro EFRO – steun en 58.120,35 euro cofinanciering van het Hermes – fonds.

Het digitaliseringsproject zal de komende jaren worden uitgerold en operationeel zijn in het najaar van 2021.