Melden/aanvragen openbaar evenement

In het kader van de meldingsplicht moet u als organisator elke openbare activiteit (fuif, buurtfeest, festival, tentoonstelling, wielerwedstrijd of ander evenement in de gemeente Maasmechelen) melden. Dit doet u minstens 2 maanden vóór de datum van het evenement met bijgevoegd formulier.

Dienstverlening Lokaal bestuur Maasmechelen na afspraak

De dienstverlening in het gemeentehuis en het Sociaal Huis verloopt volgens de normale openingsuren. Door de coronamaatregelen kan u enkel na telefonische afspraak bij ons terecht.

Gemeentehuis
T 089 76 96 10
Sociaal Huis
T 089 48 28 00

Attesten en uittreksel nodig? Maak gebruik van het e-loket.
Op www.maasmechelen.be/corona vindt u actuele informatie.

Lees hier over de maatregelen inzake het coronavirus
sluiten