Meldingen

Het lokaal bestuur heeft vele taken en opdrachten. Het kan best gebeuren dat er eens iets misloopt. Een melding is een eerste vraag naar dienstverlening, zoals bijvoorbeeld een melding van een losliggende stoeptegel.

Gebruik in dergelijk geval het meldingsformulier om uw melding door te geven.

Meldingsformulier