Mobiliteitsplan

Het mobiliteitsplan is een instrument voor een duurzaam verkeersbeleid. Voor de opmaak werkt het gemeentebestuur samen met verschillende diensten zoals De Lijn Limburg, afdeling Wegen Limburg, Agentschap Bos en Groen, ...