Mobiliteitsplan

ACTUALISATIE MOBILITEITSPLAN
Heeft u voorstellen om de mobiliteit in Maasmechelen toekomstgericht te verbeteren? Voor de actualisatie van het mobiliteitsplan worden uw ideeën en voorstellen gevraagd!
Het mobiliteitsplan vormt het beleidskader voor de realisatie van veilig verkeer in onze gemeente. Een veilige schoolomgeving, fietsstraten, openbaar vervoer, parkeerbeleid, duurzame vervoermiddelen, sluipverkeer tegengaan, … dit zijn maar enkele voorbeelden van thema’s die met het oog op de toekomst worden herbekeken.
> Via het participatieplatform https://maasmechelenmeemaken.be konden geïnteresseerden verbeteringsvoorstellen formuleren voor een toekomstgerichte mobiliteit in Maasmechelen.
> Wenst u zich te engageren in een werkgroep die rond het thema mobiliteit zal vergaderen? Stuur dan een mail met uw kandidatuur naar mobiliteit@maasmechelen.be 

Het mobiliteitsplan is een instrument voor een duurzaam verkeersbeleid. Voor de opmaak werkt het gemeentebestuur samen met verschillende diensten zoals De Lijn Limburg, afdeling Wegen Limburg, Agentschap Bos en Groen, ...

Het mobiliteitsplan wordt in 2021/2022 geactualiseerd en uitgebreid met innovatieve mobiliteitsvormen. De verbetering van de verkeersveiligheid van de fietsers krijgt een groot aandeel in het geactualiseerde mobiliteitsplan. Ook de inwoners worden bij deze actualisatie betrokken. Zij zullen hun inbreng kunnen doen, onder meer via het participatieplatform MaasmechelenMeeMaken.

Presentatie actualisatie mobiliteitsplan