Mobiliteitsplan

ACTUALISATIE MOBILITEITSPLAN

Heeft u voorstellen om de mobiliteit in Maasmechelen toekomstgericht te verbeteren? Voor de actualisatie van het mobiliteitsplan worden uw ideeën en voorstellen gevraagd!
Het mobiliteitsplan vormt het beleidskader voor de realisatie van veilig verkeer in onze gemeente. Een veilige schoolomgeving, fietsstraten, openbaar vervoer, parkeerbeleid, duurzame vervoermiddelen, sluipverkeer tegengaan, … dit zijn maar enkele voorbeelden van thema’s die met het oog op de toekomst worden herbekeken.

> Via het participatieplatform https://maasmechelenmeemaken.be konden geïnteresseerden verbeteringsvoorstellen formuleren voor een toekomstgerichte mobiliteit in Maasmechelen.

> Wenst u zich te engageren in een werkgroep die rond het thema mobiliteit zal vergaderen? Stuur dan een mail met uw kandidatuur naar mobiliteit@maasmechelen.be 

Het mobiliteitsplan is een instrument voor een duurzaam verkeersbeleid. Voor de opmaak werkt het gemeentebestuur samen met verschillende diensten zoals De Lijn Limburg, afdeling wegen Limburg, Agentschap natuur en bos, ...

Het mobiliteitsplan wordt geactualiseerd en uitgebreid met innovatieve mobiliteitsvormen.
De verbetering van de verkeersveiligheid van de fietsers krijgt een groot aandeel in het geactualiseerde mobiliteitsplan. De inwoners worden bij deze actualisatie betrokken, onder meer via het participatieplatform MaasmechelenMeeMaken.

Presentatie actualisatie mobiliteitsplan

Uitwerkingsnota vernieuwd mobiliteitsplan

Het nieuwe mobiliteitsplan wordt verder uitgewerkt, dit kan u nalezen in de uitwerkingsnota. Tot het nieuwe mobiliteitsplan volledig afgewerkt en goedgekeurd is, blijft het huidige mobiliteitsplan van kracht.