Mottekamp

Perfect omsloten door zowel het Nationaal Park als het stedelijk gebied, wordt deze woonwijk in de loop van de komende 10 jaar ontwikkeld.

Verkaveling Mottekamp fase 3

In deze verkaveling is er nog 1 lot, zijnde lot 4, te koop. Je kan je hiervoor kandidaat stellen per e-mail via verkaveling@petertheuwis.be.

Hieronder vind je het inschrijvingsformulier dat je kan bijsluiten bij je e-mail of je kan de gegevens kopiëren in je e-mail. Let op! Alle gegevens moeten ingevuld zijn om een geldige inschrijving te hebben. 

> Verkavelingsplan

> Bouwvoorschriften

> Voorwaarden

> Inschrijvingsformulier