Mottekamp

Perfect omsloten door zowel het Nationaal Park als het stedelijk gebied, wordt deze woonwijk gedurende de komende 10 jaar ontwikkeld.

 

Verkaveling Zandstraat 

In deze verkaveling zijn er intussen 5 loten verkocht. Voor de andere 6 loten kan je je doorlopend per e-mail kandidaat stellen via verkaveling@petertheuwis.be.

Hieronder vind je het inschrijvingsformulier dat je kan bijsluiten bij je e-mail of je kan de gegevens kopiëren in je e-mail. Let op! Alle gegevens moeten ingevuld zijn om een geldige inschrijving te hebben. 

> Verkavelingsplan

> Bouwvoorschriften

> Voorwaarden

> Prijzen en afmetingen

> Inschrijvingsformulier

 

 

Verkaveling Mottekamp fase 2 

In deze verkaveling is er nog 1 lot, zijnde lot 10, te koop. Je kan je hiervoor kandidaat stellen per e-mail via verkaveling@petertheuwis.be.

Op dit lot is er een aanvulling gebeurd. Na de aanvulling werd een sonderingsrapport opgesteld waarin een funderingsadvies is opgenomen nl. “Er kan gefundeerd worden op vorstvrije strookfunderingen waarbij de zooldruk tot 3,0kg/cm² mag bedragen, mits plaatselijke (links achteraan – zone S03) toepassing van grondverbetering (figuur)”.

Het volledige funderingsadvies wordt in bijlage toegevoegd.

Hieronder vind je het inschrijvingsformulier dat je kan bijsluiten bij je e-mail of je kan de gegevens kopiëren in je e-mail. Let op! Alle gegevens moeten ingevuld zijn om een geldige inschrijving te hebben. 

 

> Verkavelingsplan

> Funderingsadvies

> Bouwvoorschriften

> Voorwaarden

> Inschrijvingsformulier