Nachtwinkels

De nachtwinkels zijn wettelijk gedefinieerd in de wet openingsuren van 10 november 2006 en moeten voldoen aan volgende voorwaarden:

 • geen andere activiteit uitoefenen dan de verkoop van algemene voedingswaren en huishoudelijke artikelen
 • netto verkoopsoppervlakte mag niet groter zijn dan 150 m²
 • op een duidelijke en permanente manier de vermelding "nachtwinkel" dragen.

 

Reglement nachtwinkels

Vestigingsvergunning

Exploitatievergunning

 

Reglement nachtwinkels

De gemeenteraad van Maasmechelen heeft op 04.12.2012 de politieverordening betreffende de nachtwinkels goedgekeurd. Deze verordening bepaalt dat nieuwe nachtwinkels moeten beschikken over een vestigingsvergunning, af te leveren door het schepencollege.

Een vestigingsvergunning wordt enkel afgeleverd als de nachtwinkel wordt gepland in een van volgende zones:

 • Rijksweg, tussen huisnummers 158 en 233, alsook tussen huisnummers 360 en 440
 • Pauwengraaf, tussen huisnummers 1 en 85
 • Oude Baan, tussen huisnummers 1 en 50
 • Kruindersweg, tussen huisnummers 1 en 94
 • Heirstraat, tussen huisnummers 400 en 480
 • J. Smeetslaan, tussen huisnummers 1 en 177
 • Dr. Haubenlaan, tussen huisnummers 1 en 100

Bovendien mag er geen andere nachtwinkel gelegen zijn in een straal van maximaal 500 m.

Wanneer u een vestigingsvergunning heeft gekregen, moet u een uitbatingsvergunning aanvragen aan de burgemeester. De burgemeester zal al dan niet een uitbatingsvergunning afleveren na de uitvoering van een brandveiligheidsonderzoek, een financieel onderzoek, stedenbouwkundig onderzoek, moraliteitsonderzoek en een onderzoek naar de vestigingsformaliteiten.

U kan de nachtwinkel openen wanneer u zowel een vestigingsvergunning als een uitbatingsvergunning heeft verkregen.

Voor nachtwinkels gelden volgende verplichte sluitingstijden:

 • vóór 18.00 uur en na 02.00 uur van maandag tot en met donderdag (nacht van donderdag op vrijdag inbegrepen),
 • vóór 18.00 uur en na 03.00 uur op vrijdag tot en met zondag (nacht van zondag op maandag inbegrepen).

 

Vestigingsvergunning

Als u een nachtwinkel wilt openen, heeft u een vestigingsvergunning nodig.

U baat een nachtwinkel uit als:

 • de nettoverkoopoppervlakte van de winkel niet groter is dan 150 m²
 • de vestiging ingeschreven is of wordt in de Kruispuntbank van ondernemingen onder de rubriek “verkoop van algemene voedingswaren en huishoudelijke artikelen”
 • er geen enkele andere activiteit dan de verkoop van algemene voedingswaren en huishoudelijke artikelen uitgeoefend wordt
 • op een duidelijke en permanente manier de vermelding “nachtwinkel” vermeld staat
 • Wilt u op meer locaties een nachtwinkel openen, dan heeft u per locatie een vestigingsvergunning nodig.

Voorwaarden

Er wordt enkel een vestigingsvergunning afgeleverd als de nachtwinkel wordt gepland in een van volgende zones:

 • Rijksweg, tussen huisnummers 158 en 233, alsook tussen huisnummers 360 en 440
 • Pauwengraaf, tussen huisnummers 1 en 85
 • Oude Baan, tussen huisnummers 1 en 50
 • Kruindersweg, tussen huisnummers 1 en 94
 • Heirstraat, tussen huisnummers 400 en 480
 • J. Smeetslaan, tussen huisnummers 1 en 177
 • Dr. Haubenlaan, tussen huisnummers 1 en 100

Bovendien mag er geen andere nachtwinkel gelegen zijn in een straal van maximaal 500m.

Hoe aanvragen?

U vult het aanvraagformulier in en stuurt het naar het college van burgemeester en schepenen.

 

Exploitatievergunning

Als u een vestigingsvergunning heeft verkregen om een nachtwinkel te openen, moet u nog een exploitatievergunning aanvragen.

U baat een nachtwinkel uit als:

 • de nettoverkoopoppervlakte van de winkel niet groter is dan 150 m²
 • de vestiging ingeschreven is of wordt in de Kruispuntbank van ondernemingen onder de rubriek “verkoop van algemene voedingswaren en huishoudelijke artikelen”
 • er geen enkele andere activiteit dan de verkoop van algemene voedingswaren en huishoudelijke artikelen uitgeoefend wordt
 • op een duidelijke en permanente manier de vermelding “nachtwinkel” vermeld staat
 • Wil je op meer locaties een nachtwinkel openen, dan heb je per locatie een exploitatievergunning nodig.

Voorwaarden

Een exploitatievergunning voor een nachtwinkel kan enkel ingediend worden als:

 • Een vestigingsvergunning kan voorgelegd worden
 • Na de uitvoering door de gemeentelijke diensten van een brandveiligheidsonderzoek, een financieel onderzoek, stedenbouwkundig onderzoek, moraliteitsonderzoek en een onderzoek naar de vestigingsformaliteiten.

Hoe aanvragen?

 • Door middel van het aanvraagformulier.
 • Te adresseren aan de burgemeester.
 • De aanvraag is gratis.