Nieuwe Bunders

De gemeenteraad van Maasmechelen heeft medio 2017 het licht op groen gezet voor de ontwikkeling van het bedrijventerrein Nieuwe Bunders. Op 17 december 2019 besliste de gemeenteraad tot ondertekening van een Samenwerkingsovereenkomst voor de Ontwikkeling van Nieuwe Bunders.

De gemeente werkt hiervoor samen met de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij POM Limburg, de Limburgse Investeringsmaatschappij LRM en Landexplo Maasmechelen. Het terrein komt tegenover het bestaande terrein Oude Bunders aan de Rijksweg, vlakbij het op- en afrittencomplex van de E314. Deze unieke locatie met directe verbindingen naar Vlaanderen, Luik, Nederlands Limburg en het Duitse Ruhrgebied is een belangrijke troef voor het aantrekken van nieuwe bedrijvigheid in Maasmechelen. Op termijn zullen er minstens 500 jobs gecreëerd worden op Nieuwe Bunders.

Reeds in 2013 werd het te ontwikkelen regionaal bedrijventerrein Nieuwe Bunders herbestemd middels het Provinciaal Ruimtelijk UitvoeringsPlan (PRUP) ‘Afbakening kleinstedelijk gebied Maasmechelen’. Op vraag van de gemeente heeft POM Limburg vervolgens een masterplan laten opmaken voor de ontwikkelingsmogelijkheden van het 74 ha grote bedrijventerrein. Na goedkeuring van het masterplan door de gemeente werd gewerkt aan een samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente, POM Limburg, LRM en Landexplo Maasmechelen. 

De ontwikkeling van het regionale bedrijventerrein Nieuwe Bunders zal een positief effect hebben op de tewerkstelling in de regio. Uitgaande van een bebouwingsgraad van 50% vloeroppervlakte op de verkoopbare percelen en de tewerkstellingsnorm van minimum 15 personen per bebouwde hectare, zouden er minstens 500 tewerkstellingsplaatsen worden gegenereerd door de realisatie van Nieuwe Bunders.

Met de ontwikkeling van Nieuwe Bunders wordt getracht om een perfecte aanvulling op het bestaande terrein Oude Bunders te realiseren, waar de afgelopen jaren sterk werd ingezet op revitalisering en benutting. Met Nieuwe Bunders wordt gestreefd naar een kwaliteitsvol en duurzaam bedrijventerrein met performante nutsvoorzieningen en hoogwaardige faciliteiten voor bedrijven. 

Voor vragen met betrekking tot de grondverwerving kunt u zich wenden tot de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij op e-mailadres ruimtelijke.economie@pomlimburg.be

Dienstverlening Lokaal bestuur Maasmechelen na afspraak

De dienstverlening in het gemeentehuis en het Sociaal Huis verloopt volgens de normale openingsuren. Door de coronamaatregelen kan u enkel na telefonische afspraak bij ons terecht.

Dragen van een mondmasker verplicht op alle locaties van gemeente en OCMW.

Gemeentehuis
T 089 76 96 10
Sociaal Huis
T 089 48 28 00

Attesten en uittreksel nodig? Maak gebruik van het e-loket.
Op www.maasmechelen.be/corona vindt u actuele informatie.

Download de nieuwe Maasmechelen APP en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!
Lees hier over de maatregelen inzake het coronavirus
sluiten