MAASMECHELEN DIGITAAL MEEMAKEN

Het lokaal bestuur investeert 300 000 euro in een digitaal ondernemersplatform. Deze ontwikkeling is mogelijk dankzij Europese steun (EFRO) voor een bedrag van ruim 116 000 euro en daarnaast 58 000 euro Vlaamse subsidies van het Hermesfond.
Dankzij dit platform kunnen ondernemers (zowel startende als gevestigde) maar ook andere belanghebbenden (belangenorganisaties, overheidsinstellingen, boekhouders,....) de aanvragen voor het bekomen van vergunningen, machtigingen, toelatingen e.d. digitaal indienen. Ook de verwerking ervan door de administratie gebeurt digitaal.

Dit zal leiden tot een snellere en efficiëntere afhandeling van de aanvragen en zorgen voor een administratieve vereenvoudiging, tijdwinst voor alle betrokkenen en aanleiding geven tot duurzaam gebruik van mensen en middelen. Het digitaliseringsproject wordt de komende jaren uitgewerkt en zal operationeel zijn in het najaar van 2021.

Meer info: klik hier.

Gepubliceerd op dinsdag 9 juni 2020 13.59 u.

Dienstverlening Lokaal bestuur Maasmechelen na afspraak

De dienstverlening in het gemeentehuis en het Sociaal Huis verloopt volgens de normale openingsuren. Door de coronamaatregelen kan u enkel na telefonische afspraak bij ons terecht.

Gemeentehuis
T 089 76 96 10
Sociaal Huis
T 089 48 28 00

Attesten en uittreksel nodig? Maak gebruik van het e-loket.
Op www.maasmechelen.be/corona vindt u actuele informatie.

Lees hier over de maatregelen inzake het coronavirus
sluiten