ONDERHOUD STOEPEN

Wie onderhoudt mijn stoep? We verwijzen in dit verband naar het gemeentelijk GAS-reglement. Iedere bewoner staat zelf in voor de reinheid van de aangelegde berm (de ruimte gelegen tussen het privédomein en de openbare weg) of het voetpad grenzend aan zijn eigendom of woonst.

Langs onbewoonde huizen of onbebouwde bouwpercelen moeten de eigenaars, huurders of hun vertegenwoordigers hiervoor instaan.


De grasbermen worden tweemaal per jaar gemaaid door SBM, een eerste maal rond 15 juni en dan nog eens rond 15 september. Met het oog op de verkeersveiligheid worden de bermen op sommige plekken iets vaker gemaaid.

Gepubliceerd op vrijdag 5 juli 2024 11.10 u.