ONTHULLING VAN DE 'GRINDVERZORGER'

Op vrijdag 9 februari onthulden de kunstsmeden van 'Smeden met Vrienden' met trots de 'Grindverzorger', een indrukwekkende staalsculptuur die de symbiose tussen riviernatuur en grindcultuur in de Maasvallei belichaamt.

Het kunstwerk, vervaardigd op Erfgoeddag 2023 bij het Landbouwmuseum De Nostalgie met de ondersteuning van het gemeentebestuur Maasmechelen, markeert een cruciaal moment in het herstel van natuurlijke grindoevers langs de Gemeenschappelijke Maas.

Het waardevolle karakter van het werk werd al snel opgepikt door Regionaal Landschap Kempen en Maas (RLKM) meer specifiek het RivierPark Maasvallei. Het kunstwerk kreeg mede dankzij De Vlaamse Waterweg een permanente plek op de dijken naast de Maas. Hier symboliseert ‘De Grindverzorger’ de herstellende band tussen mens en natuur.

In de 20ste eeuw onderging het rivierlandschap aan de Maas ingrijpende veranderingen door grootschalige grindwinning. Echter, na overstromingen in 1993 en 1995 ontstonden nieuwe inzichten over de omgang met natuur en rivier. Dit leidde tot een herwaardering van 'moeder Maas', met een focus op het herstel van natuurlijke oevers en het creëren van meer ruimte voor de rivier en haar kenmerkende aantrekkelijke riviernatuur.

Dankzij het grootschalig natuurherstel wist ook de Grindwolfspin, Arctosa cinerea, haar plek langs de grindoevers te heroveren. Deze wolfspin wordt beschouwd als de kanariepiet van het rivierherstel, en symboliseert zo de verbinding tussen riviernatuur en grindcultuur. Zij inspireerde de vriendengroep 'Smeden met Vrienden' tot het creëren van ‘De Grindverzorger'. Onder haar poten kronkelen de meanders van de unieke regenrivier om zo de streekidentiteit nog meer naar voren te brengen, terwijl het lijf van ‘De Grindverzorger' werd samengesteld uit in Limburgse steenkool warm gesmeed staal en typische Maaskeien. Ze kreeg vorm tussen traditie en natuur.

Tijdens de onthulling benadrukte 'Smeden met Vrienden' het belang van samenwerking èn de samenhang tussen open grindoevers en herstellende riviernatuur. Zodoende is ‘De Grindverzorger’ niet alleen een kunstwerk; het is een symbool van hoop, herstel en verbinding tussen mens en leefmilieu.

Gepubliceerd op maandag 12 februari 2024 9.30 u.