OPENBAAR ONDERZOEK - VERORDENING TUINWIJK

De Tuinwijk van Eisden wordt vaak bestempeld als één van de mooiste en meest bijzondere tuinwijken in Vlaanderen en ver daarbuiten. In 2018 werd onze Tuinwijk dan ook terecht erkend als bouwkundig erfgoed.

Daarnaast maakt de Tuinwijk vandaag ook deel uit van de aanvraag voor de erkenning als Unesco-werelderfgoed.

Om de schoonheid, de authenticiteit en het unieke karakter van de Tuinwijk in al zijn facetten te behouden en te herstellen werden richtlijnen en bindende voorschriften voor renovatie- en verbouwingswerken vastgelegd.

Hiermee wordt het mogelijk om de Tuinwijk op lange termijn in zijn volle glorie te herstellen en zo ons rijke mijnverleden te behouden voor het nageslacht, uiteraard met oog voor alle hedendaagse noden en kenmerken voor kwalitatief wonen, badend in het groen.

OPENBAAR ONDERZOEK

De richtlijnen en voorschriften worden vastgelegd in een ‘gemeentelijke verordening’. Dit document is pas definitief na een openbaar onderzoek waar inwoners de mogelijkheid hebben het ontwerp in te kijken en bezwaren of suggesties te formuleren.

 

Wanneer?

Van 1 tot en met 31 juli ’20

 

Waar?

Via www.maasmechelen.be of www.tuinwijk2020.be of in het gemeentehuis – dienst Omgeving (na afspraak via T 089 76 96 10)

 

Hoe?

Per aangetekende brief of door afgifte tegen ontvangstbewijs (t.a.v. College van burgemeester en schepenen – Heirstraat 239 – 3630 Maasmechelen) – tot 31 juli ’20 om 16.00 uur.

Gepubliceerd op maandag 29 juni 2020 10.22 u.

Dienstverlening Lokaal bestuur Maasmechelen na afspraak

De dienstverlening in het gemeentehuis en het Sociaal Huis verloopt volgens de normale openingsuren. Door de coronamaatregelen kan u enkel na telefonische afspraak bij ons terecht.

Gemeentehuis
T 089 76 96 10
Sociaal Huis
T 089 48 28 00

Attesten en uittreksel nodig? Maak gebruik van het e-loket.
Op www.maasmechelen.be/corona vindt u actuele informatie.

Lees hier over de maatregelen inzake het coronavirus
sluiten