OPENBAAR ONDERZOEK OPMAAK GEMEENTELIJKE BELEIDSPLAN MAASMECHELEN: CONCEPTNOTA EN KENNISGEVING

Voor de conceptnota en de kennisgeving voor de opmaak van het beleidsplan ruimte loopt een openbaar onderzoek van maandag 8 mei 2023 tot vrijdag 7 juli 2023.

U kan beide documenten hier online inkijken of na afspraak bij de dienst omgeving.

Wie bezwaren of opmerkingen heeft, kan deze uiterlijk op 7 juli 2023 om 16.00 uur overmaken, schriftelijk per aangetekend schrijven of door afgifte tegen ontvangstbewijs:

College van burgemeester en schepenen
Heirstraat 239
3630 Maasmechelen

Gepubliceerd op maandag 8 mei 2023 14.58 u.