OPENBAAR ONDERZOEK VERORDENING 'MELDINGSPLICHT WORDT VERGUNNINGSPLICHT 2022' OMTRENT ZORGWONEN

Vanaf 15 september ’22 start het openbaar onderzoek voor de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening meldingsplicht wordt vergunningplicht 2022. De bestaande verordening (sinds 2011) dient in de vorm van een toevoeging aangepast te worden wegens gewijzigde Vlaamse wetgeving rond zorgwonen.

De nieuwe verordening vervangt de oude.

Door deze wijziging wordt het inrichten van zorgwonen een stedenbouwkundige handeling, ook wanneer er niet verbouwd of uitgebreid wordt aan de woning. Voor een drietal specifieke vormen van zorgwonen blijft de meldingsplicht echter volstaan:

  1. Zorgwonen in een bestaande en vergunde woning, waarbij geen verbouwingswerken worden uitgevoerd waarvoor de meldings- of vergunningsplicht geldt; 
  2. Zorgwonen in een bestaande en vergund bijgebouw bij een woning, waarbij geen verbouwingswerken worden uitgevoerd waarvoor de meldings- of vergunningsplicht geldt; 
  3. Zorgwonen in een verplaatsbare woonunit, voor een periode van 3 jaar.

Voor alle andere vormen van zorgwonen en alle andere stedenbouwkundige handelingen blijft de inhoud van de verordening ongewijzigd en wordt de eventuele meldingsplicht vervangen door de vergunningsplicht.

Eventuele opmerkingen en bedenkingen kan u tot 15 oktober 2022 om 16.00 uur indienen:

  • schriftelijk per aangetekende zending of door afgifte tegen ontvangstbewijs ter attentie van het college van burgemeester en schepenen - Heirstraat 239 - 3630 Maasmechelen.
Gepubliceerd op donderdag 15 september 2022 9 u.