Parkeren in Maasmechelen - reglementering m.i.v. 1 april 2020

Deze bepalingen uit het parkeerreglement gelden met ingang van 1 april 2020.


Parkeerzones

In Maasmechelen zijn er vijf zones waarop het parkeerreglement van toepassing is: 

Blauwe zone

Parkeren in een blauwe zone

 • Maximaal 2 uur parkeren van maandag tot en met zaterdag van 09.00 uur tot 18.00 uur.
 • Parkeerschijf goed zichtbaar achter de voorruit plaatsen. Het pijltje van de parkeerschijf richt u op het streepje dat volgt op het tijdstip van aankomst. 

Afwijken van deze reglementering is mogelijk als de bestuurder de gemeentelijke bewonerskaart, werknemerskaart of handelaarskaart zichtbaar heeft aangebracht achter de voorruit van het voertuig.

Parkeren met een parkeerkaart voor personen met een handicap 

 • Geen beperking in parkeerduur.
  Voorwaarde: speciale parkeerkaart goed zichtbaar achter de voorruit plaatsen, ter vervanging van de blauwe parkeerschijf.

 

Betalend parkeren

Het betalend parkeren geldt van maandag tot en met zaterdag van 09.00 uur tot 18.00 uur. 

Winkelcentrum Eisden

 • 30 minuten gratis parkeren 
  Opgelet: neem een parkeerticket voor dit half uur gratis parkeren!
  De vroegere groene parkeerschijf is niet meer geldig.
 • maximale parkeerduur: 3 uur
 • betalend parkeren aan 1 euro/uur
 • een forfaitair bedrag van 20 euro per dag.

Bewoners, handelaars en werknemers kunnen een gemeentelijke parkeerkaart kopen om onbeperkt te kunnen parkeren in een beperkt gedeelte van de betalende zone, aangeduid met het verkeersbord 'Uitgezonderd parkeerkaart'.

Parkeren is gratis voor personen met een handicap, op voorwaarde dat de speciale parkeerkaart goed zichtbaar achter de voorruit wordt geplaatst.

 

Bewonerskaart

Wie in een blauwe zone of zone betalend parkeren woont, kan met een bewonerskaart onbeperkt parkeren in de blauwe zone en in een beperkt gedeelte van de betalende zone aangeduid met het verkeersbord 'Uitgezonderd parkeerkaart'.

 • Kostprijs: 125 euro 
 • Geldigheidsduur: 1 jaar
 • Eén nummerplaat per bewonerskaart
 • Maximaal twee bewonerskaarten per wooneenheid 
 • Aanvrager is gedomicilieerd op het adres waarvoor de bewonerskaart wordt aangevraagd
 • De bewonerskaart wordt enkel afgeleverd voor een voertuig met Belgische nummerplaat
 • Het adres waarvoor de bewonerskaart wordt aangevraagd is gelegen binnen een zone waar het betalend parkeren en/of de reglementering blauwe zone van toepassing is.
 • Enkel geldig in volgende zones waar het betalend parkeren en/of de blauwezone-reglementering van toepassing is:
  • met de bewonerskaart geldig in het winkelcentrum Eisden kan onbeperkt geparkeerd worden op plaatsen waar de blauwezone-reglementering geldt in deze zone èn kan gratis en onbeperkt geparkeerd worden op plaatsen waar betaald parkeren 'Uitgezonderd parkeerkaart' toegelaten is door de verkeersborden.
  • met een bewonerskaart geldig in het administratief centrum Maasmechelen kan u onbeperkt parkeren op plaatsen waar de blauwezone-reglementering van toepassing is in deze zone.

 

Werknemerskaart

Werknemers die werken in een blauwe zone of zone betalend parkeren kunnen met een werknemerskaart onbeperkt parkeren in de blauwe zone en in een beperkt gedeelte van de betalende zone, aangeduid met het verkeersbord 'Uitgezonderd parkeerkaart'.

 • Kostprijs: 125 euro
 • Geldigheidsduur: één jaar
 • Maximum twee nummerplaten voor één werknemerskaart
 • De aanvrager is een natuurlijke persoon

De werknemerskaart is enkel geldig in de zones winkelcentrum Eisden, administratief centrum en medisch centrum waar het betalend parkeren en/of de blauwe zone-reglementering van toepassing is én waarbij het adres waarvoor de werknemerskaart aangevraagd wordt gelegen is in die zone.

Handelaarskaart

Handelaars die een zaak uitbaten in een blauwe zone of zone betalend parkeren kunnen met een handelaarskaart onbeperkt in de blauwe zone parkeren en in een beperkt gedeelte van de betalende zone aangeduid met het verkeersbord 'Uitgezonderd parkeerkaart'.

 • Kostprijs: 125 euro
 • Geldigheidsduur: één jaar
 • Maximum twee nummerplaten voor één handelaarskaart
 • De aanvrager is een natuurlijke persoon en uitbater van de handelszaak

De handelaarskaart is enkel geldig in de zones winkelcentrum Eisden en administratief centrum waar het betaald parkeren en/of de blauwe zone-reglementering van toepassing is én waarbij het adres waarvoor de kaart aangevraagd wordt gelegen is in die zone.

Werken of verhuizen 

Bedrijfsvoertuigen (inclusief verhuiswagens en -liften, aanhangwagens, mobiele constructies) die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van langdurige werken in een blauwe of betalende zone kunnen parkeren tegen betaling van een dagretributie van 7,50 euro

Deze dagretributie wordt op voorhand betaald door de aankoop van een dagparkeerticket via het parkeerbedrijf.

 

Meer info

Het parkeerbedrijf Apcoa houdt toezicht op het parkeren in de blauwe zone, het betalend parkeren en de parkeerplaatsen voor 30-minutenparkeren.

Parkeershop
Kruindersweg 7
T 089 69 03 66 
maasmechelen@apcoa.be
www.apcoa.be

Coronamaatregelen voor Maasmechelen

De dienstverlening van het Lokaal bestuur blijft gegarandeerd, maar is aangepast aan de voorschriften rond sociale afstand.

De deuren van het Gemeentehuis en Sociaal huis zijn gesloten. Er wordt gewerkt op afspraak!
Telefonische bereikbaarheid op werkdagen:
09.00 uur – 12.00 uur | 13.00 uur – 16.00 uur

Gemeentehuis
T 089 76 96 10
Sociaal Huis
T 089 48 28 00

Attesten en uittreksel nodig? Maak gebruik van het e-loket.
Op www.maasmechelen.be/corona vindt u actuele informatie.

Lees hier over de maatregelen inzake het coronavirus
alert-box-close-text