Paul Lambertlaan

In 2020 ging de eerste fase van de werken op de Paul Lambertlaan van start.

De Watergroep voltooit de verdere werkzaamheden op de Paul Lambertlaan tegen
einde januari 2022. In de aanpalende straten lopen de werken aan de vernieuwing
van het leidingnet verder.

De groenwerken voor een deel van de laan zullen duren tot in het voorjaar 2022. Er worden 5 zieke bomen gekapt, op dezelfde plaats wordt een nieuwe boom geplant. Er wordt gezorgd dat de bomenrij terug volledig dicht is. De overige bomen blijven behouden en krijgen
een onderhoudssnoei.

De inritten worden vernieuwd en de bermen worden vergroend.

Aansluitend op de werken van De Watergroep worden een 50-tal nieuwe bomen
geplant. De aanplantingen gebeuren tot aan het kruispunt met de Marie-Joséstraat
met dezelfde soorten jonge bomen (tulpenboom, amberboom en Amerikaanse es)
als in het eerste deel van de straat.

De timing van de werken is uiteraard afhankelijk van de weersomstandigheden.