Premies - subsidies

Voor informatie over premies, subsidies en fiscale voordelen, raadpleegt u volgende websites:

Wilt u meer advies over renovatiepremies, premies voor woningaanpassing of huursubsidie? Of wilt u hulp bij het invullen van de aanvraagformulieren voor premies en subsidies? U kan hiervoor terecht bij STEBO. Elke donderdag van 09.30 uur tot 11.30 uur op de gelijkvloerse verdieping van het gemeentehuis.

Wat meebrengen?

Opgelet!  Om correcte informatie over premies te kunnen geven, breng tijdens uw bezoek volgende documenten mee:

  • facturen of offertes van de werkzaamheden
  • aanslagbiljet van de inkomsten van 3 jaar geleden
  • bewijs beschermde klant (wie een verhoogde tegemoetkoming krijgt van de FOD sociale zaken)

Coronamaatregelen voor Maasmechelen

De dienstverlening in het gemeentehuis en het Sociaal Huis verloopt volgens de normale openingsuren. Door de corona-maatregelen kan u enkel na telefonische afspraak bij ons terecht.

Gemeentehuis
T 089 76 96 10
Sociaal Huis
T 089 48 28 00

Attesten en uittreksel nodig? Maak gebruik van het e-loket.
Op www.maasmechelen.be/corona vindt u actuele informatie.

Lees hier over de maatregelen inzake het coronavirus
sluiten