Premies - subsidies

Voor informatie over premies, subsidies en fiscale voordelen, raadpleegt u volgende websites:

Wilt u meer advies over renovatiepremies, premies voor woningaanpassing of huursubsidie? Of wilt u hulp bij het invullen van de aanvraagformulieren voor premies en subsidies? U kan hiervoor terecht bij STEBO. Elke donderdag van 09.30 uur tot 11.30 uur op de gelijkvloerse verdieping van het gemeentehuis.

Wat meebrengen?

Opgelet!  Om correcte informatie over premies te kunnen geven, breng tijdens uw bezoek volgende documenten mee:

  • facturen of offertes van de werkzaamheden
  • aanslagbiljet van de inkomsten van 3 jaar geleden
  • bewijs beschermde klant (wie een verhoogde tegemoetkoming krijgt van de FOD sociale zaken)