TESTEN OP HET CORONAVIRUS

Test- en triagecentrum COVID Maasland gesloten vanaf 1 mei 2022.
Wij verwijzen u voor uw test graag naar het Ziekenhuis Oost-Limburg Genk.

WANNEER LAAT IK ME TESTEN?

Hoogrisicocontact

Bij klachten

Op reis

DIENST BURGERZAKEN ENKEL NA AFSPRAAK

Maak uw afspraak bij burgerzaken zelf makkelijk online.

Digitaal loket
Misschien hoeft u zelfs niet naar het gemeentehuis te komen. Heel wat documenten en attesten kunt u online aanvragen via het digitaal loket. U krijgt ze dan per mail of per post toegestuurd.

Naar de afsprakenmodule van de dienst burgerzaken
sluiten