Sociale huisvestingsmaatschappijen

Als huren of kopen op de particuliere markt voor u moeilijk financieel haalbaar is, kan een sociale woning soelaas bieden. 

Sociale woningen zijn woningen die worden verhuurt of verkocht door een sociale huisvestingsmaatschappij of een sociaal verhuurkantoor. Er zijn ook aangepaste woningen voor andersvaliden of senioren. 

Om een sociale woning te kunnen huren of kopen, moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen. Voor meer informatie hieromtrent kan u terecht bij de sociale huisvestingsmaatschappijen die binnen onze gemeente actief zijn.

In Maasmechelen zijn er volgende sociale huurhuisvestingsmaatschappijen actief:

HUREN

Maaslands Huis

Maaslands Huis is een huisvestingsmaatschappij die uitsluitend huuractiviteiten ontwikkelt in de gemeenten Maasmechelen, Dilsen-Stokkem en Lanaken. Eind 2016 beheerde ze een patrimonium van 1.960 huurwoningen, verspreid over de 3 gemeenten van het actieterrein.

Ze is aldus actief in de sociale huursector en is erkend door de VMSW (Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen). 

Contactgegevens
Langstraat 31
3630 MAASMECHELEN
T 089 76 09 21
info@maaslandshuis.be
www.maaslandshuis.be

SVK Maasland

SVK Maasland (Sociaal Verhuurkantoor Maasland) huurt woningen van eigenaars om ze vervolgens verder te verhuren aan woningzoekenden die zijn ingeschreven op een wachtlijst.

Voor de eigenaar is het SVK de huurder en draagt hierdoor alle verantwoordelijkheden van een huurder. Hierbij neemt het SVK de praktische problemen van het verhuren op haar schouders. Voor inschrijvingen (zowel voor huurders als verhuurders) moet u bij het SVK zijn. Voor de potentiële huurders worden er bepaalde criteria gehanteerd.

Contactgegevens
Koning Albertlaan 15
3630 MAASMECHELEN
T 089 77 87 30
info@svkmaasland.be
www.svkmaasland.be/


KOPEN

Kleine Landeigendom

De Kleine Landeigendom is een sociale bouwmaatschappij die sociale woningen verkoopt (niet verhuurt) en leningen toestaat voor nieuwbouw en aankoop met sanering van een woning in 19 gemeenten of steden van de provincie Limburg.

Contactgegevens

Pliniuswal 1 bus 2
3700 TONGEREN
T 012 23 68 68
info@kleinelandeigendom.be
www.kleinelandeigendom.be/nl