Standplaatsen kermissen

Het merendeel van de standplaatsen op kermissen is toegewezen per abonnement. 
De foorkramer is in het bezit van een goedkeuring van het schepencollege. Hierin is precies bepaald wanneer hij een bepaalde standplaats mag innemen en met welke attractie.

Standplaatsen die niet zijn toegewezen per abonnement worden toegewezen aan foorkramers die als zgn. losse deelnemer participeren aan de kermis.
Als u hiervoor interesse hebt, neemt u best contact op met de kermisleider.

Meer info

Ria Theunissen, socio-economische ontwikkeling, markten en kermissen