Standplaatsen kermissen

Het merendeel van de standplaatsen op kermissen is toegewezen per abonnement. 
De foorkramer is in het bezit van een goedkeuring van het schepencollege. Hierin is precies bepaald wanneer hij een bepaalde standplaats mag innemen en met welke attractie.

Standplaatsen die niet zijn toegewezen per abonnement worden toegewezen aan foorkramers die als zgn. losse deelnemer participeren aan de kermis.
Als u hiervoor interesse hebt, neemt u best contact op met de kermisleider.

Meer info

Ria Theunissen, socio-economische ontwikkeling, markten en kermissen

Dienstverlening Lokaal bestuur Maasmechelen na afspraak

De dienstverlening in het gemeentehuis en het Sociaal Huis verloopt volgens de normale openingsuren. Door de coronamaatregelen kan u enkel na telefonische afspraak bij ons terecht.

Gemeentehuis
T 089 76 96 10
Sociaal Huis
T 089 48 28 00

Attesten en uittreksel nodig? Maak gebruik van het e-loket.
Op www.maasmechelen.be/corona vindt u actuele informatie.

Lees hier over de maatregelen inzake het coronavirus
sluiten