Strooidienst bij vriesweer

De strooidienst houdt bij winters vriesweer de voornaamste verkeersassen open. De routes zijn zo uitgestippeld dat elke inwoner via een korte verplaatsing op een gestrooide weg uitkomt.

Daaropvolgend komen de wegen waar de bussen vanĀ De Lijn rijden en de schoolomgevingen aan de beurt.

De strooidienst behandelt na uitvoering van de strooirondes de omgeving van openbare gebouwen en parkings.

Passerellen worden voor de aanvang van de school manueel gestrooid.

Kerken en begraafplaatsen worden in functie van begrafenissen en missen aangepakt.

Bij zeer extreme sneeuwval, en na inzet van alle eigen middelen, zal het gemeentebestuur enkele tractoren met sneeuwruimer inzetten.

Coronamaatregelen voor Maasmechelen

De dienstverlening in het gemeentehuis en het Sociaal Huis verloopt volgens de normale openingsuren. Door de corona-maatregelen kan u enkel na telefonische afspraak bij ons terecht.

Gemeentehuis
T 089 76 96 10
Sociaal Huis
T 089 48 28 00

Attesten en uittreksel nodig? Maak gebruik van het e-loket.
Op www.maasmechelen.be/corona vindt u actuele informatie.

Lees hier over de maatregelen inzake het coronavirus
sluiten