Strooidienst bij vriesweer

De strooidienst houdt bij winters vriesweer de voornaamste verkeersassen open. De routes zijn zo uitgestippeld dat elke inwoner via een korte verplaatsing op een gestrooide weg uitkomt.

Daaropvolgend komen de wegen waar de bussen vanĀ De Lijn rijden en de schoolomgevingen aan de beurt.

De strooidienst behandelt na uitvoering van de strooirondes de omgeving van openbare gebouwen en parkings.

Passerellen worden voor de aanvang van de school manueel gestrooid.

Kerken en begraafplaatsen worden in functie van begrafenissen en missen aangepakt.

Bij zeer extreme sneeuwval, en na inzet van alle eigen middelen, zal het gemeentebestuur enkele tractoren met sneeuwruimer inzetten.