Subsidie aanplant hagen

Subsidie voor de aanplantingen van nieuwe hagen of uitbreiding van bestaande hagen op het grondgebied van Maasmechelen.

Raadpleeg het subsidiereglement voor alle details omtrent de aanvraagprocedure en de voorwaarden.

Voorwaarden

Enkel betoelaging voor volgende planten:

 • veldesdoorn (acer campestre)
 • palm (buxus)
 • haagbeuk (carpinus betulus)
 • rode kornoelje (comus sanguinea)
 • meidoorn (crataegus monogyna)
 • kardinaalsmuts (euonymus europaeus)
 • beuk (fagus sylvaticus)
 • hulst (ilex aquifolium)
 • liguster (ligustrum)
 • ratelpopulier (populus tremula)
 • sleedoorn (prunus spinosa)
 • venijnboom (taxus baccata)

Minimaal drie planten per lopende meter

Afzonderlijke planten van minimum 0,5 meter hoog

Volwassen haag minimaal één keer per jaar en maximaal twee keer per jaar snoeien. De haag laten uitgroeien tot maximaal twee meter hoogte.

 

Procedure

Neem contact op met de dienst groen & landschap voor meer uitleg bij de te volgen procedure.

 • Aanvraag: minimaal één maand voor de aanplanting indienen.
 • Na de aanplant het ingevulde controleformulier samen met het aankoopbewijs bezorgen.
 • Op basis van de controle door de milieuambtenaar verleent het college van burgemeester en schepenen goedkeuring tot uitbetaling van de toelage.

 

Subsidiebedrag

30% van de aankoopprijs van de planten (inclusief btw), met een maximum van 0,75 euro per plant.

Per lopende meter worden maximaal vier planten gesubsidieerd.

Dienstverlening Lokaal bestuur Maasmechelen na afspraak

De dienstverlening in het gemeentehuis en het Sociaal Huis verloopt volgens de normale openingsuren. Door de coronamaatregelen kan u enkel na telefonische afspraak bij ons terecht.

Gemeentehuis
T 089 76 96 10
Sociaal Huis
T 089 48 28 00

Attesten en uittreksel nodig? Maak gebruik van het e-loket.
Op www.maasmechelen.be/corona vindt u actuele informatie.

Blijf de maatregelen volgen!
Voor uzelf en #VOORELKAAR

> Was regelmatig uw handen met water en zeep
> Hou anderhalve meter afstand
> Draag een mondmasker als dat verplicht of aangewezen is
> Blijf thuis als u ziek bent

Lees hier over de maatregelen inzake het coronavirus
sluiten