Coronavirus

ALGEMENE INFORMATIE

> www.info-coronavirus.be
> Lijst met belangrijke vragen & antwoorden: www.info-coronavirus.be/nl/faqs
> Vragen over gezondheid en openbare orde: 0800 14 689 of info-coronavirus@health.fgov.be (infonummer om te bellen uit Nederland: +32 (0)78 15 17 71)
> Vlaamse overheid: gratis infonummer 1700 - website https://overheid.vlaanderen.be/communicatie/corona
> VVSG: https://www.vvsg.be/kennisitem/vvsg/coronavirus-actuele-informatie-en-richtlijnen
> Voor zorgverleners: site van Sciensano

GEZONDE GEWOONTEN
> Blijf thuis als u ziek bent
> Was uw handen regelmatig met water en zeep
> Hou minstens 1,5 meter afstand van anderen
> Kom zo weinig mogelijk fysiek samen met anderen, maar telefoneer, chat of mail
> Bent u op een openbare plaats? Bedek uw neus en mond met een mondmasker of een alternatief (bv. sjaal)

MONDMASKERVERPLICHTING
Mondmasker verplicht op drukke plaatsen in de gemeente.
Bezoekers op alle locaties van gemeente en ocmw zijn verplicht een mondmasker te dragen.
Deze verplichting geldt eveneens voor de bezoeker van de zaterdagmarkt in Eisden-Dorp.

TIP
Praat ook met mensen die geen toegang hebben tot internet en sociale media over deze info.

Zo blijven ook zij op de hoogte van de (lokale) maatregelen.

Dienstverlening Lokaal bestuur Maasmechelen na afspraak

De dienstverlening in het gemeentehuis en het Sociaal Huis verloopt volgens de normale openingsuren. Door de coronamaatregelen kan u enkel na telefonische afspraak bij ons terecht.

Dragen van een mondmasker verplicht op alle locaties van gemeente en OCMW.

Gemeentehuis
T 089 76 96 10
Sociaal Huis
T 089 48 28 00

Attesten en uittreksel nodig? Maak gebruik van het e-loket.
Op www.maasmechelen.be/corona vindt u actuele informatie.

Blijf de maatregelen volgen!
Voor uzelf en #VOORELKAAR

> Was regelmatig uw handen met water en zeep
> Hou anderhalve meter afstand
> Draag een mondmasker als dat verplicht of aangewezen is
> Blijf thuis als u ziek bent

Lees hier over de maatregelen inzake het coronavirus
sluiten