Coronavirus

ALGEMENE INFORMATIE
> www.info-coronavirus.be
> Lijst met belangrijke vragen & antwoorden: www.info-coronavirus.be/nl/faqs
> Vlaamse overheid: gratis infonummer 1700 

TIP
Praat ook met mensen die geen toegang hebben tot internet en sociale media over deze info.

Zo blijven ook zij op de hoogte van de (lokale) maatregelen.

DIENST BURGERZAKEN ENKEL NA AFSPRAAK

Maak uw afspraak bij burgerzaken zelf makkelijk online.

Digitaal loket
Misschien hoeft u zelfs niet naar het gemeentehuis te komen. Heel wat documenten en attesten kunt u online aanvragen via het digitaal loket. U krijgt ze dan per mail of per post toegestuurd.

Naar de afsprakenmodule van de dienst burgerzaken
sluiten