Coronavirus

ALGEMENE INFORMATIE

> www.info-coronavirus.be
> Lijst met belangrijke vragen & antwoorden: www.info-coronavirus.be/nl/faqs
> Vragen over gezondheid en openbare orde: 0800 14 689 of info-coronavirus@health.fgov.be (infonummer om te bellen uit het buitenland +32 78 15 17 71)
> Vlaamse overheid: gratis infonummer 1700 - website https://overheid.vlaanderen.be/communicatie/corona
> VVSG: https://www.vvsg.be/kennisitem/vvsg/coronavirus-actuele-informatie-en-richtlijnen
> Voor zorgverleners: site van Sciensano

BASISREGELS TEGEN CORONA
> Was regelmatig uw handen
> Draag een mondmasker waar dat verplicht/aangewezen is
> Beperk uw sociale contacten, spreek liefst buiten af
> Houd 1,5 meter afstand van anderen
> Verlucht binnenruimtes

TIP
Praat ook met mensen die geen toegang hebben tot internet en sociale media over deze info.

Zo blijven ook zij op de hoogte van de (lokale) maatregelen.