Coronavirus

ALGEMENE INFORMATIE

> www.info-coronavirus.be
> Lijst met belangrijke vragen & antwoorden: www.info-coronavirus.be/nl/faqs
> Vragen over gezondheid en openbare orde: 0800 14 689 of info-coronavirus@health.fgov.be (infonummer om te bellen uit het buitenland +32 78 15 17 71)
> Vlaamse overheid: gratis infonummer 1700 - website https://overheid.vlaanderen.be/communicatie/corona
> VVSG: https://www.vvsg.be/kennisitem/vvsg/coronavirus-actuele-informatie-en-richtlijnen
> Voor zorgverleners: site van Sciensano

BASISREGELS TEGEN CORONA
> Was regelmatig uw handen
> Draag een mondmasker
> Houd 1,5 meter afstand van anderen
> Beperk uw contacten
> Denk aan kwetsbare mensen
> Werk thuis
> Verlucht binnenruimtes
> Doe uw activiteiten liefst buiten

MONDMASKERVERPLICHTING
Mondmasker verplicht op drukke plaatsen in de gemeente.
Bezoekers op alle locaties van gemeente en OCMW zijn verplicht een mondmasker te dragen.
Deze verplichting geldt eveneens voor de bezoeker van de zaterdagmarkt in Eisden-Dorp.

TIP
Praat ook met mensen die geen toegang hebben tot internet en sociale media over deze info.

Zo blijven ook zij op de hoogte van de (lokale) maatregelen.