Thuisbegeleiding OCMW

De dienst thuisbegeleiding biedt opvoedingsadvies en ondersteunt gezinnen na verwijzing door de algemeen maatschappelijk werker.

De thuissituatie vormt steeds het vertrekpunt van de hulpverlening.

De dienst thuisbegeleiding vormt een belangrijke schakel in het beleidsplan kinderarmoede.

Door aanwezig te zijn in multi-problemgezinnen kan de orthopedagoge, vertrekkend vanuit een praktische invalshoek, sociale en pedagogische werkpunten bespreekbaar maken en voor verandering zorgen.

 

Meer info

Nathalie Van Maele, orthopedagoge

Dienstverlening Lokaal bestuur Maasmechelen na afspraak

De dienstverlening in het gemeentehuis en het Sociaal Huis verloopt volgens de normale openingsuren. Door de coronamaatregelen kan u enkel na telefonische afspraak bij ons terecht.

Dragen van een mondmasker verplicht op alle locaties van gemeente en OCMW.

Gemeentehuis
T 089 76 96 10
Sociaal Huis
T 089 48 28 00

Attesten en uittreksel nodig? Maak gebruik van het e-loket.
Op www.maasmechelen.be/corona vindt u actuele informatie.

Blijf de maatregelen volgen!
Voor uzelf en #VOORELKAAR

> Was regelmatig uw handen met water en zeep
> Hou anderhalve meter afstand
> Draag een mondmasker als dat verplicht of aangewezen is
> Blijf thuis als u ziek bent

Lees hier over de maatregelen inzake het coronavirus
sluiten