Uikhoven

9 gemeentelijke bouwkavels te koop in Uikhoven

Deze nieuwe verkaveling heeft heel wat troeven: rustig wonen in een landelijke omgeving, beperkt aantal woningen, goede ontsluiting, vlak bij het centrum van de gemeente, …

De site bestaat uit 18 percelen: 9 gemeentelijke bouwkavels (lot 1 t.e.m. 5 en lot 11 t.e.m. 14), 6 kavels in gemengde eigendom en 3 niet-gemeentelijke percelen.

De toewijzing zal gebeuren via de deurwaarder. U dient het inschrijvingsformulier via e-mail te sturen naar verkaveling@petertheuwis.be.

Kavel Oppervlakte Prijs
lot 1 6a57ca € 108.405
lot 2 4a61ca VERKOCHT
lot 3 4a65ca VERKOCHT
lot 4 4a69ca € 77.385
lot 5 4a73ca VERKOCHT
lot 11 4a56ca VERKOCHT
lot 12 4a23ca VERKOCHT
lot 13 3a96ca VERKOCHT
lot 14 3a81ca VERKOCHT

> Verkavelingsplan

> Voorschriften

> Voorwaarden

> Inschrijvingsformulier

 

Dienstverlening Lokaal bestuur Maasmechelen na afspraak

De dienstverlening in het gemeentehuis en het Sociaal Huis verloopt volgens de normale openingsuren. Door de coronamaatregelen kan u enkel na telefonische afspraak bij ons terecht.

Dragen van een mondmasker verplicht op alle locaties van gemeente en OCMW.

Gemeentehuis
T 089 76 96 10
Sociaal Huis
T 089 48 28 00

Attesten en uittreksel nodig? Maak gebruik van het e-loket.
Op www.maasmechelen.be/corona vindt u actuele informatie.

Blijf de maatregelen volgen!
Voor uzelf en #VOORELKAAR

> Was regelmatig uw handen met water en zeep
> Hou anderhalve meter afstand
> Draag een mondmasker als dat verplicht of aangewezen is
> Blijf thuis als u ziek bent

Lees hier over de maatregelen inzake het coronavirus
sluiten