UITBREIDING CAPTATIE- EN RECREATIEVERBOD OP O.A. ZUID-WILLEMSVAART

Er geldt een captatie- en recreatatieverbod voor o.a. de Zuid-Willemsvaart.

Na een nieuwe staalname en bevestiging van de potentieel toxische variant blauwalgen, werd het voorgaande besluit vandaag door de gouverneur uitgebreid waardoor er nu een captatie- en recreatieverbod geldt op het kanaal Bocholt-Herentals, het kanaal naar Beverlo, het kanaal Dessel-Kwaadmechelen, de Zuid-Willemsvaart en op een gedeelte van het Albertkanaal (sluis Hasselt kmp 50,5 tot sluis Kwaadmechelen kmp 77,1) (allen op het grondgebied Limburg).

In een straal van 100 m rond de drijflaag

  • Mag er geen water meer gecapteerd worden voor het besproeien van landbouwgewassen en voor drinkwater voor vee;
  • Mag er geen zachte recreatie meer plaatsvinden.

Het geldende captatieverbod op de onbevaarbare waterlopen blijft ongewijzigd behouden.

Het besluit werd geplaatst op de webpagina www.crisis-limburg.be/droogte én gecommuniceerd via hun FB en twitter-accounts.

Op voornoemde website is ook de FAQ up-to-date.

 

Gepubliceerd op vrijdag 6 september 2019 13.57 u.