UPDATE BRAND MET ASBESTVERVUILING IN OPGRIMBIE

De brand van afgelopen dinsdag met vervuiling door asbest verontrustte heel wat inwoners. Het gemeentebestuur ontving ondertussen de resultaten van de deskundigen.

Zowel de lucht- als de bodemkwaliteit werden grondig onderzocht:

Voor het meten van de luchtkwaliteit werden meerdere luchtstalen genomen in een ruime omgeving. Deze test is negatief hetgeen betekent dat deze brand geen impact had op de luchtkwaliteit in de omgeving.

Het bodemonderzoek omvatte naast een optische analyse ook een onderzoek van bodemstalen uit de ruime omgeving. De resultaten laten toe om het getroffen gebied duidelijk in kaart te brengen en –op basis van de mate van vervuiling- in te delen in drie regio’s (zie luchtfoto hieronder). De maatregelen die genomen worden om de vervuiling aan te pakken, variëren uiteraard naargelang de mate van verontreiniging. Een gespecialiseerde firma staat in voor het bepalen en de uitvoering ervan. De bewoners van het getroffen gebied ontvingen concrete informatie en instructies. Omwonenden die geen brief ontvingen, wonen bijgevolg niet in het vervuilde gebied.

Een asbestdeskundige staat in voor een onafhankelijke controle van de uitgevoerde werken en reinigingen. Zodra alle noodzakelijke ingrepen zijn gebeurd en wordt vastgesteld dat alle vervuiling verwijderd is, zal deze deskundige het gebied vrijgeven.

Gepubliceerd op vrijdag 14 juni 2019 9.28 u.