Werken aan een veilige schoolomgeving

Voor de start van het schooljaar in september wordt verder gewerkt aan een verbetering van de de verkeersveiligheid van de schoolomgeving in Mechelen-centrum.

  • De Collegestraat wordt een fietsstraat. De Parklaan is al enige tijd geleden omgevormd tot fietsstraat. Hier mogen fietsers de gehele breedte van de weg gebruiken en auto’s mogen de fietsers niet voorbijsteken.
  • Het fietspad tussen de Meelstraat en het vrijliggend fietspad aan de Weg naar Geneuth wordt dubbelzijdig gemaakt door middel van markering.

De werken die in het voorjaar 2021 gepland staan voor de Dr. Haubenlaan zullen verder bijdragen tot een verbetering van de verkeersveiligheid.

In Boorsem wordt een gedeelte van de Kannegatstraat ingericht als fietsstraat, ook wordt er een snelheidsremmer aangelegd. In enkele straten wordt gedeeltelijk parkeren op de berm verplicht.

Naast deze nieuwe aanpassingen werden in het verleden ook al verschillendende aanpassingen gedaan om de kinderen veilig naar school te kunnen laten gaan. Zo werd aan de Maasmechelse scholen een breed regenboogzebrapad aangelegd.

In Eisden-Tuinwijk werd de Marie-Joséstraat in 2019 een
schoolstraat. Er geldt éénrichtingsverkeer en een dynamische zone 30. De schoolomgeving wordt tijdelijk en tijdens bepaalde uren aan de toegangen afgesloten met een slagboom.

Verkeersveiligheid is een blijvend aandachtspunt waar ook de komende jaren de nodige acties worden ondernomen.