Werken aan een veilige schoolomgeving

Voor de start van het schooljaar in september wordt verder gewerkt aan een verbetering van de de verkeersveiligheid van de schoolomgeving in Mechelen-centrum.

  • De Collegestraat wordt een fietsstraat. De Parklaan is al enige tijd geleden omgevormd tot fietsstraat. Hier mogen fietsers de gehele breedte van de weg gebruiken en auto’s mogen de fietsers niet voorbijsteken.
  • Het fietspad tussen de Meelstraat en het vrijliggend fietspad aan de Weg naar Geneuth wordt dubbelzijdig gemaakt door middel van markering.

De werken die in het voorjaar 2021 gepland staan voor de Dr. Haubenlaan zullen verder bijdragen tot een verbetering van de verkeersveiligheid.

In Boorsem wordt een gedeelte van de Kannegatstraat ingericht als fietsstraat, ook wordt er een snelheidsremmer aangelegd. In enkele straten wordt gedeeltelijk parkeren op de berm verplicht.

Naast deze nieuwe aanpassingen werden in het verleden ook al verschillendende aanpassingen gedaan om de kinderen veilig naar school te kunnen laten gaan. Zo werd aan de Maasmechelse scholen een breed regenboogzebrapad aangelegd.

In Eisden-Tuinwijk werd de Marie-Joséstraat in 2019 een
schoolstraat. Er geldt éénrichtingsverkeer en een dynamische zone 30. De schoolomgeving wordt tijdelijk en tijdens bepaalde uren aan de toegangen afgesloten met een slagboom.

Verkeersveiligheid is een blijvend aandachtspunt waar ook de komende jaren de nodige acties worden ondernomen.

Dienstverlening Lokaal bestuur Maasmechelen na afspraak

De dienstverlening in het gemeentehuis en het Sociaal Huis verloopt volgens de normale openingsuren. Door de coronamaatregelen kan u enkel na telefonische afspraak bij ons terecht.

Dragen van een mondmasker verplicht op alle locaties van gemeente en OCMW.

Gemeentehuis
T 089 76 96 10
Sociaal Huis
T 089 48 28 00

Attesten en uittreksel nodig? Maak gebruik van het e-loket.
Op www.maasmechelen.be/corona vindt u actuele informatie.

Blijf de maatregelen volgen!
Voor uzelf en #VOORELKAAR

> Was regelmatig uw handen met water en zeep
> Hou anderhalve meter afstand
> Draag een mondmasker als dat verplicht of aangewezen is
> Blijf thuis als u ziek bent

Lees hier over de maatregelen inzake het coronavirus
sluiten