VERANDERINGEN OMTRENT BEGRAVINGEN

De begraafplaatsen moeten een aangename en rustgevende plaats zijn voor de nabestaanden van de overledenen. Het lokaal bestuur besteedt dan ook veel aandacht aan het beheer en onderhoud van de begraafplaatsen. Met ingang van 1 januari 2020 gelden een aantal veranderingen.

Asuitstrooiing in de Maas

Omwille van de symbolische band van Maasmechelen met de Maas wordt aan de Maasmechelaren de mogelijkheid geboden de Maas als laatste rustplaats te kiezen. Ter hoogte van de Kapel van Geneuth wordt een plek voorzien in een mooi natuurlijk kader om in een serene sfeer de assen van de overledene te kunnen uitstrooien in de Maas.

Kindergraven

Voor graven van kinderen tot de leeftijd van 12 jaar is de concessie voor Maasmechelaren gratis. Die concessie wordt verleend voor 30 jaar, maar is gratis hernieuwbaar.

Mensen die voor een concessie van een kindergraf hebben betaald tussen 2008 en 2019 worden binnenkort gecontacteerd en krijgen het eerder betaalde bedrag teruggestort. Vóór 2008 werd voor kindergraven geen vergoeding gevraagd.

Duur concessies

De concessie vangt steeds aan op de dag van de begraving. Een ongekocht graf waarvoor na de termijn van 10 jaar toch een rustplaats van 30 jaar wordt aangekocht, heeft als aanvangsdatum van de concessietermijn ook de dag van de begraving.

Bij de hernieuwing van een concessie wordt de mogelijkheid geboden om te kiezen voor een verlenging met 10, 20 of 30 jaar. Tot hiertoe was er enkel een verlenging van de concessie mogelijk met 30 jaar.

Verwaarloosde graven

In het kader van het beheer van de begraafplaatsen markeren de gemeentelijke diensten verwaarloosde graven.

Nabestaanden van deze gemarkeerde graven informeren best bij de dienst begraafplaatsen welke herstellingen aan het graf precies nodig zijn. Indien de herstellingen aan het grafmonument niet binnen een periode van een jaar gebeuren, wordt de concessie beëindigd en wordt het graf bovengronds verwijderd.

Gepubliceerd op donderdag 12 december 2019 13.37 u.