Verkoop projectgrond Langstraat

Het OCMW Maasmechelen is eigenaar van gronden gelegen aan de Langstraat, aansluitend bij de hoofdzetel van de Sociale Huisvestingsmaatschappij Maaslands Huis en het woonzorgcentrum Heyvis, eigendom van het OCMW, en wil deze gronden verkopen. Het programma van het project dient hoofdzakelijk te bestaan uit de realisatie van aangepaste woonvormen voor senioren en/of personen met een beperking.

Het OCMW is op zoek naar een belangstellende koper met het oog op het ontwikkelen van de site middels een maatschappelijk zinvol project dat een pleinwand creëert naar het heraangelegde Vrijthof en kadert in de heropwaardering van Eisden-Dorp.

De verkoop gebeurt via leidraad. Het voorstel moet ten laatste ingediend worden op 27 september 2019 om 10.00 uur. De publicatie van deze opdracht verschijnt in de Bouwkroniek, het Bulletin der Aanbestedingen en De Tijd.

De ingediende kandidaturen worden beoordeeld op prijs, visie en plan van aanpak.

> Leidraad

> Opmetingsplan

> Bodemattesten

> Verkoopovereenkomst