Verkoop projectgrond Langstraat

Het OCMW Maasmechelen is eigenaar van gronden gelegen aan de Langstraat, aansluitend bij de hoofdzetel van de Sociale Huisvestingsmaatschappij Maaslands Huis en het woonzorgcentrum Heyvis, eigendom van het OCMW, en wil deze gronden verkopen. Het programma van het project dient hoofdzakelijk te bestaan uit de realisatie van aangepaste woonvormen voor senioren en/of personen met een beperking.

Het OCMW is op zoek naar een belangstellende koper met het oog op het ontwikkelen van de site middels een maatschappelijk zinvol project dat een pleinwand creëert naar het heraangelegde Vrijthof en kadert in de heropwaardering van Eisden-Dorp.

De verkoop gebeurt via leidraad. Het voorstel moet ten laatste ingediend worden op 27 september 2019 om 10.00 uur. De publicatie van deze opdracht verschijnt in de Bouwkroniek, het Bulletin der Aanbestedingen en De Tijd.

De ingediende kandidaturen worden beoordeeld op prijs, visie en plan van aanpak.

> Leidraad

> Opmetingsplan

> Bodemattesten

> Verkoopovereenkomst

Dienstverlening Lokaal bestuur Maasmechelen na afspraak

De dienstverlening in het gemeentehuis en het Sociaal Huis verloopt volgens de normale openingsuren. Door de coronamaatregelen kan u enkel na telefonische afspraak bij ons terecht.

Gemeentehuis
T 089 76 96 10
Sociaal Huis
T 089 48 28 00

Attesten en uittreksel nodig? Maak gebruik van het e-loket.
Op www.maasmechelen.be/corona vindt u actuele informatie.

Blijf de maatregelen volgen!
Voor uzelf en #VOORELKAAR

> Was regelmatig uw handen met water en zeep
> Hou anderhalve meter afstand
> Draag een mondmasker als dat verplicht of aangewezen is
> Blijf thuis als u ziek bent

Lees hier over de maatregelen inzake het coronavirus
sluiten