Verkoop projectgrond Urban Villa's

Gemeente Maasmechelen zet continu in op het ontwikkelen van nieuwe gebieden. De gemeente is eigenaar van gronden binnen BPA Mottekamp en wenst op delen van dit terrein een nieuwbouwontwikkeling te realiseren.

Het project bestaat erin woongelegenheden te ontwikkelen in een openbaar parkgebied. De omgeving biedt een uitzonderlijke kans tot duurzaam wonen in het groen. De afstemming op de omgeving en de integratie van de woongelegenheden in het parkgebied is voor deze site uitermate belangrijk. Om dit te kunnen garanderen dienen de woongelegenheden onder de vorm van “Urban Villa’s” te worden ontwikkeld.

De gemeente is op zoek naar een belangstellende koper die oog heeft voor de mogelijkheden die deze site te bieden heeft.

De verkoop gebeurt via leidraad. Het voorstel moet ten laatste ingediend worden op 27 september 2019 om 10.00 uur. De publicatie van deze opdracht verschijnt in de Bouwkroniek, het Bulletin der Aanbestedingen en De Tijd.

De ingediende kandidaturen worden beoordeeld op prijs, visie en plan van aanpak.

> Leidraad

> Plan

> Referenties

> Verkoopovereenkomst

> BPA Mottekamp - Stedenbouwkundige voorschriften

> BPA Mottekamp - Toelichtend gedeelte

> BPA Mottekamp

 

 

Coronamaatregelen voor Maasmechelen

De dienstverlening van het Lokaal bestuur blijft gegarandeerd, maar is aangepast aan de voorschriften rond sociale afstand.

De deuren van het Gemeentehuis en Sociaal huis zijn gesloten. Er wordt gewerkt op afspraak!
Telefonische bereikbaarheid op werkdagen:
09.00 uur – 12.00 uur | 13.00 uur – 16.00 uur

Gemeentehuis
T 089 76 96 10
Sociaal Huis
T 089 48 28 00

Attesten en uittreksel nodig? Maak gebruik van het e-loket.
Op www.maasmechelen.be/corona vindt u actuele informatie.

Lees hier over de maatregelen inzake het coronavirus
alert-box-close-text