Verkoop projectgrond Urban Villa's

Gemeente Maasmechelen zet continu in op het ontwikkelen van nieuwe gebieden. De gemeente is eigenaar van gronden binnen BPA Mottekamp en wenst op delen van dit terrein een nieuwbouwontwikkeling te realiseren.

Het project bestaat erin woongelegenheden te ontwikkelen in een openbaar parkgebied. De omgeving biedt een uitzonderlijke kans tot duurzaam wonen in het groen. De afstemming op de omgeving en de integratie van de woongelegenheden in het parkgebied is voor deze site uitermate belangrijk. Om dit te kunnen garanderen dienen de woongelegenheden onder de vorm van “Urban Villa’s” te worden ontwikkeld.

De gemeente is op zoek naar een belangstellende koper die oog heeft voor de mogelijkheden die deze site te bieden heeft.

De verkoop gebeurt via leidraad. Het voorstel moet ten laatste ingediend worden op 27 september 2019 om 10.00 uur. De publicatie van deze opdracht verschijnt in de Bouwkroniek, het Bulletin der Aanbestedingen en De Tijd.

De ingediende kandidaturen worden beoordeeld op prijs, visie en plan van aanpak.

> Leidraad

> Plan

> Referenties

> Verkoopovereenkomst

> BPA Mottekamp - Stedenbouwkundige voorschriften

> BPA Mottekamp - Toelichtend gedeelte

> BPA Mottekamp

 

 

Dienstverlening Lokaal bestuur Maasmechelen na afspraak

De dienstverlening in het gemeentehuis en het Sociaal Huis verloopt volgens de normale openingsuren. Door de coronamaatregelen kan u enkel na telefonische afspraak bij ons terecht.

Gemeentehuis
T 089 76 96 10
Sociaal Huis
T 089 48 28 00

Attesten en uittreksel nodig? Maak gebruik van het e-loket.
Op www.maasmechelen.be/corona vindt u actuele informatie.

Blijf de maatregelen volgen!
Voor uzelf en #VOORELKAAR

> Was regelmatig uw handen met water en zeep
> Hou anderhalve meter afstand
> Draag een mondmasker als dat verplicht of aangewezen is
> Blijf thuis als u ziek bent

Lees hier over de maatregelen inzake het coronavirus
sluiten