VERKOOP PROJECTGRONDEN

Gemeente Maasmechelen gaat over tot de verkoop van projectgronden aan de Langstraat en binnen BPA Mottekamp.

VERKOOP PROJECTGROND 'URBAN VILLA'S'

Gemeente Maasmechelen zet continu in op het ontwikkelen van nieuwe gebieden. De gemeente is eigenaar van gronden binnen BPA Mottekamp en wenst op delen van dit terrein een nieuwbouwontwikkeling te realiseren.

Het project bestaat erin woongelegenheden te ontwikkelen in een openbaar parkgebied. De omgeving biedt een uitzonderlijke kans tot duurzaam wonen in het groen. De afstemming op de omgeving en de integratie van de woongelegenheden in het parkgebied is voor deze site uitermate belangrijk. Om dit te kunnen garanderen dienen de woongelegenheden onder de vorm van “Urban Villa’s” te worden ontwikkeld.

De gemeente is op zoek naar een belangstellende koper die oog heeft voor de mogelijkheden die deze site te bieden heeft.

PROJECTGROND URBAN VILLA's

VERKOOP PROJECTGROND LANGSTRAAT

Het OCMW Maasmechelen is eigenaar van gronden gelegen aan de Langstraat, aansluitend bij de hoofdzetel van de Sociale Huisvestingsmaatschappij Maaslands Huis en het woonzorgcentrum Heyvis, eigendom van het OCMW, en wil deze gronden verkopen. Het programma van het project dient hoofdzakelijk te bestaan uit de realisatie van aangepaste woonvormen voor senioren en/of personen met een beperking.

Het OCMW is op zoek naar een belangstellende koper met het oog op het ontwikkelen van de site middels een maatschappelijk zinvol project dat een pleinwand creëert naar het heraangelegde Vrijthof en kadert in de heropwaardering van Eisden-Dorp.

PROJECTGROND LANGSTRAAT

Gepubliceerd op dinsdag 13 augustus 2019 10.11 u.