Vucht-Dorpsstraat

In de Dorpsstraat ontwikkelt de Kleine Landeigendom een inbreidingsproject, de renovatie van de school en de naastliggende hoeve (8 appartementen) en de nieuwbouw van 16 sociale koopwoningen met 3 slaapkamers.

Indien u voldoet aan de voorwaarden kan u zich kandidaat stellen voor een sociale koopwoning via de Kleine Landeigendom. 

Meer informatie: website van de Kleine Landeigendom en in deze folder.