Vucht-Dorpsstraat

In de Dorpsstraat ontwikkelt de Kleine Landeigendom een inbreidingsproject, de renovatie van de school en de naastliggende hoeve (8 appartementen) en de nieuwbouw van 16 sociale koopwoningen met 3 slaapkamers.

Indien u voldoet aan de voorwaarden kan u zich kandidaat stellen voor een sociale koopwoning via de Kleine Landeigendom. 

Meer informatie: website van de Kleine Landeigendom en in deze folder.

 

Dienstverlening Lokaal bestuur Maasmechelen na afspraak

De dienstverlening in het gemeentehuis en het Sociaal Huis verloopt volgens de normale openingsuren. Door de coronamaatregelen kan u enkel na telefonische afspraak bij ons terecht.

Gemeentehuis
T 089 76 96 10
Sociaal Huis
T 089 48 28 00

Attesten en uittreksel nodig? Maak gebruik van het e-loket.
Op www.maasmechelen.be/corona vindt u actuele informatie.

Lees hier over de maatregelen inzake het coronavirus
sluiten