Vucht-Dorpsstraat

In de Dorpsstraat ontwikkelt de Kleine Landeigendom dit jaar een inbreidingsproject, namelijk de renovatie van de school en de naastliggende hoeve (8 appartementen) en de nieuwbouw van 16 sociale koopwoningen met 3 slaapkamers.

Indien je voldoet aan de voorwaarden kan je je kandidaat stellen voor een sociale koopwoning via de Kleine Landeigendom. 

Meer informatie vind je op de website van de Kleine Landeigendom en in deze folder.