WAT KUNT U ZELF DOEN?

Sinds vrijdag 13 maart 2020 middernacht zijn er in het hele land een aantal maatregelen van kracht om de verspreiding van het coronavirus af te remmen en kwetsbare personen te beschermen. Het is van groot belang dat iedereen hiertoe zijn bijdrage levert. Volg daarom de instructies voor uw persoonlijke hygiëne en beperk uw sociale contacten. 

Deze maatregelen verminderen aanzienlijk de kans op het doorgeven van het virus aan anderen.

Richtlijnen 

 • Hou voldoende sociale afstand (1,5 m)
 • Was uw handen regelmatig en grondig (40 à 60 sec.) met water en zeep. 
 • Moet u hoesten? Doe dat in een papieren zakdoekje of in de binnenkant van uw elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes bij het niezen of snuiten en gooi ze weg in een afsluitbare vuilbak.
 • Vermijd om handen te geven. Begroet elkaar met een zwaai of met de elleboog.
 • Blijf zeker thuis als u ziek bent. Ga niet naar het werk!
 • Vermijd zelf nauw contact met zieke personen.
 • Raak uw gezicht zo weinig mogelijk aan met uw handen.
 • Beperk het sociaal contact met mensen buiten uw gezin. 
 • Contact tussen kinderen en ouderen is af te raden.
 • Wees aandachtig voor risicogroepen (personen ouder dan 65 jaar, diabetici, personen met hart-, long- of nieraandoeningen, personen met een verzwakt immuunsysteem …).

In geval van besmetting in uw omgeving: volg het advies van FOD Volksgezondheid voor mensen die thuis geïsoleerd zijn en hun omgeving.

Lees ook www.info-coronavirus.be/nl/.

Dienstverlening Lokaal bestuur Maasmechelen na afspraak

De dienstverlening in het gemeentehuis en het Sociaal Huis verloopt volgens de normale openingsuren. Door de coronamaatregelen kan u enkel na telefonische afspraak bij ons terecht.

Gemeentehuis
T 089 76 96 10
Sociaal Huis
T 089 48 28 00

Attesten en uittreksel nodig? Maak gebruik van het e-loket.
Op www.maasmechelen.be/corona vindt u actuele informatie.

Lees hier over de maatregelen inzake het coronavirus
sluiten