Waterstraat/Meerkolstraat

De gemeente heeft nog 1 gemeentelijke bouwkavel te koop, gelegen op de hoek van de Waterstraat met de Meerkolstraat.

Lot 2 is 4a 29ca groot en kost € 83.200.

Let op. Het terrein bestaat deels uit aangevulde grond. De kopers dienen hiermee rekening te houden en hun funderingen aan te passen.

Het perceel zal verkocht worden via toewijzing door een deurwaarder. Je kan je hiervoor vanaf heden per e-mail kandidaat stellen bij de deurwaarder via verkaveling@petertheuwis.be.

Het inschrijvingsformulier kan je bijsluiten bij je e-mail of je kan de gegevens kopiëren in je e-mail. Alle gegevens moeten ingevuld zijn om een geldige inschrijving te hebben.

De personen met een volledige en geldige inschrijving zullen door de deurwaarder uitgenodigd worden om een aankoopbelofte te ondertekenen. De deurwaarder brengt je hiervan schriftelijk op de hoogte. We raden je aan om – indien je financiering nodig hebt van de bank – dit al eens te bekijken. 

Coronamaatregelen voor Maasmechelen

De dienstverlening in het gemeentehuis en het Sociaal Huis verloopt volgens de normale openingsuren. Door de corona-maatregelen kan u enkel na telefonische afspraak bij ons terecht.

Gemeentehuis
T 089 76 96 10
Sociaal Huis
T 089 48 28 00

Attesten en uittreksel nodig? Maak gebruik van het e-loket.
Op www.maasmechelen.be/corona vindt u actuele informatie.

Lees hier over de maatregelen inzake het coronavirus
sluiten