Wegenwerken Dr. Haubenlaan en omgeving

In het voorjaar 2021 wordt de Dr. Haubenlaan heraangelegd met het oog op een verbetering van de verkeersveiligheid.

Dr. Haubenlaan

 • Aanleg van een voetpad en een breed enkelzijdig fietspad aan weerszijden van de rijbaan (2 m = conform fietssnelweg)
 • Tussen de Parklaan en de parking van de oude post: aanleg van 5 parallel-parkeerplaatsen
 • Vanaf de Oostkant van de parking van de oude post tot de inrit van de ondergrondse parking van het Sociaal Huis worden aan weerszijden schuine parkeerplaatsen aangebracht. Tussen de parkeerplaatsen en het fietspad komt een groene bufferzone.
 • Ter hoogte van het politiekantoor wordt een bushalte voorzien worden met schuilhuisjes. De voorbehouden parkeerplaatsen voor dienstvoertuigen van de politie worden verplaatst naar het gemeenteplein. Er komt een groene middenberm om de oversteekbeweging voor voetgangers en fietsers te beveiligen.
 • Tussen de oversteek op de Dr. Haubenlaan aan de bushalte en het gemeenteplein wordt een klein gedeelte dubbelzijdig fietspad voorzien om de fietsers voldoende breedte te geven en de veiligheid te garanderen voor kruisende bewegingen.
 • In een eerste fase zal het fietspad tussen het gemeentehuis en de Rijksweg aangelegd worden als enkelzijdig fietspad. Er wordt evenwel voldoende ruimte vrijgehouden om dit om te vormen tot een dubbelzijdig fietspad wanneer de fietssnelweg wordt ingericht op de Joseph Smeetslaan.
 • Aan de Noordzijde tussen de Heirstraat en de Rijksweg wordt het concept van de Heirstraat doorgetrokken: voet- en fietspad naast elkaar, gescheiden door nagels. Zo kan dit in eerste instantie op die manier gebruikt worden, maar wordt dit in de fase van de fietssnelweg een breed voetpad.
 • De grootste wijziging is dat de in-/uitrit van het gemeenteplein op de Dr. Haubenlaan volledig wordt verplaatst naar de Deken Bernardstraat om volgende redenen:
  • De veiligheid van de fietser. Op die manier zijn er geen kruisende bewegingen met gemotoriseerd verkeer;
  • Geen wachtrijen op de Dr. Haubenlaan om het plein in te rijden, of op het gemeenteplein om de Dr. Haubenlaan op te rijden;
  • De Deken Bernardstraat is rustiger en biedt de gelegenheid om de parking veilig op te rijden of te verlaten.
 • Maximaal behoud van de bomen tussen de Dr. Haubenlaan en het fietspad ter hoogte van het gemeenteplein. Andere bomen worden vervangen en de boomspiegels worden in halfverharding voorzien (net zoals nu voorzien op de Heirstraat).

Heirstraat

 • De Heirstraat wordt een eenrichtingsstraat, de richting komende van de Proostdijstraat, naar de Dr. Haubenlaan. Dit om het kruispunt op de Dr. Haubenlaan te ontlasten en vooral het verkeer voor fietsers veiliger te laten verlopen;
 • Fietsers die uit de Heirstraat komen en richting Kotem of het gemeenteplein willen rijden, moeten oversteken aan de groene middenberm. Om ervoor te zorgen dat de fietsers meteen de juiste route nemen en niet zomaar de rijbaan oversteken, wordt een stukje Heirstraat ter hoogte van de Dr. Haubenlaan ingericht als fietsstraat zodat de fietsers de gehele breedte van de rijbaan kunnen gebruiken en zo kunnen oversteken om de juiste route te kunnen volgen.