Wekelijkse markt

De wekelijkse markt vindt iedere zaterdag (ook op feestdagen) van 8.00 uur tot 13.00 uur plaats op het Vrijthof in Eisden–dorp.

Procedure

Marktkramers–abonnementhouders betalen per semester een vast recht van € 19,00 vermeerderd met een recht van € 19,00 per lopende meter ingenomen standplaats, ongeacht de aard van de verkochte producten of aangeboden diensten. De gemeente stuurt voorafgaand aan een semester een factuur naar de marktkramers – abonnementhouders.

Marktkramers–losse deelnemers betalen een vast standrecht van € 1,00 per standplaats vermeerderd met een recht van € 1,00 per lopende meter ingenomen standplaats, ongeacht de aard van de verkochte producten of aangeboden diensten.

Marktkramers–losse deelnemers moeten voorafgaand aan de deelname marktbonnen kopen. Deze marktbonnen moeten per mail besteld worden bij de financiële dienst.

Elektriciteit wordt om praktische redenen enkel voorzien voor marktkramers–abonnementhouders aan volgende tarieven (per semester):

voor een zekering van 6 ampère € 30,00
voor een zekering van 10 ampère € 50,00
voor een zekering van 16 ampère of drijfkracht € 77,50

 

Regelgeving

Voor de organisatie van de openbare markt zijn de regels vastgelegd in een gemeentelijk reglement. In dit reglement vindt u waar de markt wordt georganiseerd, wijze van aanvraag standplaatsen, na te leven regels ….

De gemeente Maasmechelen heft een belasting op alle ambulante activiteiten die worden uitgeoefend op haar grondgebied zoals beschreven in het gemeentelijk belastingreglement.

Meer info

Ria Theunissen, socio-economische ontwikkeling, markten en kermissen