Gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking

De Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking (GROS) is een adviesraad erkend door het lokale bestuur (cf. Cultuur- en sportraad), die zich voornamelijk inzet voor het ondersteunen van projecten en initiatieven in het zuiden.

De GROS biedt ondersteuning aan lokale organisaties en individuen bij hun inspanningen op het gebied van ontwikkelingswerking en internationale solidariteit.

Doel

Hoofddoel is het bevorderen van ontwikkelingssamenwerking binnen onze gemeente en daarbuiten.

De GROS gelooft in de kracht van solidariteit om positieve verandering teweeg te brengen, en streeft ernaar lokale initiatieven te ondersteunen die gericht zijn op:

 • Armoedebestrijding
 • Duurzame ontwikkeling
 • Onderwijs
 • Gezondheidszorg
 • Mensenrechten
 • Klimaat

Werking

De Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking werkt nauw samen met lokale organisaties, vrijwilligers en andere belanghebbenden om deze doelen te bereiken.

Belangrijkste activiteiten:

 1. Advies en Ondersteuning aan individuen en organisaties die betrokken zijn bij ontwikkelingsprojecten. 
  Hulp bij het identificeren van financieringsmogelijkheden, het ontwikkelen van projectplannen en het verstrekken van relevante informatie.
 2. Netwerken en Samenwerken
  Kansen creëren voor samenwerking tussen lokale initiatieven en andere organisaties, zowel binnen als buiten Maasmechelen. Samen staan we sterker in het aanpakken van mondiale uitdagingen.
 3. Bewustmaking en Educatie
  Organiseren van bewustmakingscampagnes en educatieve evenementen om de gemeenschap bewust te maken van wereldwijde kwesties en hoe zij kunnen bijdragen aan positieve verandering.
  De GROS organiseerde in het verleden al activiteiten zoals de vluchtelingeavond, Afrika Film Festival, schrijfmarathon van Amnesty International, …

Structuur en samenstelling GROS

Samenstelling

De Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking bestaat uit een diverse groep vrijwilligers en experts die betrokken zijn bij ontwikkelingssamenwerking.

Structuur 

 • Algemene Vergadering
  Hier worden belangrijke beslissingen genomen en richting gegeven aan ons werk. Iedereen die geïnteresseerd is, kan deelnemen aan de Algemene Vergadering. Deze is samengesteld uit vertegenwoordigers van koepelorganisaties (zoals 11.11.11), lokale vierdepijlerbewegingen en onafhankelijke geïnteresseerde burgers.
 • Bestuur
  Het bestuur leidt de dagelijkse activiteiten van de raad en zorgt voor de uitvoering van de doelstellingen.
 • Werkgroepen
  Verschillende werkgroepen richten zich op specifieke thema's, zoals armoede, vluchtelingen en milieu. Hier kunt u actief deelnemen aan projecten die u het meest aan het hart liggen.

Adviseren over subsidies en financiële ondersteuning

De Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingswerking adviseert het lokaal bestuur over de mogelijkheden tot financiële ondersteuning in de vorm van subsidies aan lokale initiatieven die zich inzetten voor ontwikkelingswerking in het zuiden en inleefreizen.

Reglement subsidies

Projectsubsidies

Projectsubsidies voor projecten over ontwikkelingssamenwerking zijn financiële toelagen die worden verstrekt aan organisaties, groepen of individuen die zich inzetten voor projecten in het zuiden die gericht zijn op het verbeteren van de levensomstandigheden en de ontwikkeling van gemeenschappen in het zuiden.

Aanvraagformulier

Inleefreizen

Subsidies voor inleefreizen zijn financiële ondersteuningen die worden verstrekt aan jongeren die deelnemen aan inleefreizen of zogenaamde "solidariteitsreizen". Deze reizen hebben meestal tot doel om deelnemers een diepgaand begrip te geven van specifieke maatschappelijke kwesties, culturen of gemeenschappen in andere delen van de wereld.

Aanvraagformulier

Externe ondersteuningsmogelijkheden

De GROS helpt ook met het zoeken naar externe ondersteuningsmogelijkheden op hoger niveau. Dit kan gaan over ondersteuning vanuit de provincie, Koning Boudewijnstichting, 11.11.11, …

Word lid!

De GROS verwelkomt graag nieuwe leden en vrijwilligers met een passie voor ontwikkelingswerking. Samen kunnen we een verschil maken in Maasmechelen en daarbuiten. Neem vandaag nog contact op!

Wilt u meer weten over de Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking of heeft u vragen? Aarzel dan niet om contact op te nemen. 

Interessante info

SDG’s

In de wereld van vandaag staan we voor grote uitdagingen: armoede, honger, ongelijkheid, klimaatverandering en de biodiversiteitscrisis zijn slechts enkele van de problemen die om een dringende aanpak vragen. Grote uitdagingen vereisen gedurfde actie om ze te overwinnen, en dat is waar de Sustainable Development Goals of Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen om de hoek komen kijken. Ze zijn ontwikkeld om tegen 2030 een groenere, eerlijkere en betere wereld te bouwen, en we hebben allemaal een rol bij het bereiken ervan.

Meer info