GEMEENTELIJKE UITLEENDIENST (GUL)

Vraag hier je uitleenmaterialen aan

Maasmechelse verenigingen kunnen bij het gemeentebestuur aan gunstige prijzen diverse materialen huren voor het organiseren van feesten en evenementen. Bij de gemeentelijke uitleendienst (GUL) kan u terecht voor het huren van licht- en geluidsmateriaal.

Raadpleeg de uitleengids voor een volledig overzicht van alle materialen. Deze gids kan u ook inkijken bij de Gemeentelijke Uitleendienst, Leemkuilstraat 6.

Voorwaarden

Wie kan ontlenen?

  • enkel Maasmechelse verenigingen aangesloten bij een erkende adviesraad
  • scholen in basis- en secundair onderwijs
  • private, non-profit, sociaal-culturele en welzijnsorganisaties
  • bij de dienst Veiligheid en preventie geregistreerde bewonersgroepen/klankbordgroepen, actief in Maasmechelen

Enkele afspraken

  • Respecteer steeds de afhaal- en terugbrengdata en –uren. Enkel zo kunnen we er voor zorgen dat diegene na jou ook een geweldig feestje kan hebben.
  • Breng steeds het reservatieformulier mee. Dan kan u ter plaatse controleren of u alles hebt meegekregen wat afgesproken is.
  • Kom steeds met twee. Het gereserveerde materiaal wordt voor u klaargezet, maar u brengt de uitgeleende materialen zelf tot aan uw auto.

Procedure

Vul het reservatieformulier in en breng dit minstens 14 dagen op voorhand binnen bij:

Gemeentelijke Uitleendienst Maasmechelen
Leemkuilstraat 6
Industrieterrein Oude Bunders
3630 Maasmechelen

T 089 76 97 57
uitleendienst@maasmechelen.be