Beleidsplan ruimte - Ruimte en mobiliteit van morgen

Denk mee over de toekomst van uw gemeente

Onze gemeente verandert voortdurend en ook de noden en de verwachtingen rond wonen, werken en bewegen zijn enorm gewijzigd. Deze evolutie heeft impact hoe Maasmechelen er in de toekomst zal uitzien. De krijtlijnen hiervoor worden vastgelegd in de beleidsplannen ruimte en mobiliteit.

In deze plannen vindt u onder meer een antwoord op:

  • Hoe wordt de gemeente ruimtelijk ingedeeld?
  • Welke gebieden zijn bestemd om te wonen, welke voor recreatie?
  • Welke nieuwe vormen van mobiliteit zijn voorzien?
  • Op welke manier wordt de verkeersveiligheid verhoogd?

Uw mening is belangrijk

Een voorstel van de beleidsplannen is klaar en leggen we graag aan u voor.

Tijdens de geplande info-momenten kan u de plannen inkijken, krijgt u uitleg en een antwoord op uw vragen. Suggesties en ideeën zijn welkom.

Infomarkt

PANELEN INFOMARKT

Openbaar onderzoek 

Het openbaar onderzoek voor de conceptnota en de kennisgeving voor de opmaak van het beleidsplan ruimte is afgelopen.

CONCEPTNOTA

KENNISGEVING