SUBSIDIES VOOR INITIATIEVEN VAN HANDELSVERENIGINGEN

AANVRAAG STARTEN

Hebt u een goed idee dat u samen met uw collega–ondernemers wil uitwerken? Denkt u aan een commerciële actie, een opleiding, een collectieve opendeurdag, een gemeenschappelijke website, een optreden, personeelswerving, … kortom iets wat kan bijdragen aan een positief ondernemersklimaat in Maasmechelen?

Het lokaal bestuur wil samenwerkingsverbanden tussen ondernemers niet enkel aanmoedigen, maar ook financieel ondersteunen.

De gemeenteraad keurde op 26 maart 2024 een reglement betreffende het toekennen van subsidie aan initiatieven van handelsverenigingen goed.

Welke initiatieven komen in aanmerking?

Het moet gaan om projecten die:

  • bijdragen tot het verbeteren van het imago van het ondernemerschap of;
  • informeren over actuele thema's die relevant zijn voor de plaatselijke handelaars, horeca en ondernemingen aangaande duurzame ontwikkeling, modernisering, nieuwe technieken binnen een sector of op algemeen vlak of;
  • die het ondernemerschap promoten en kandidaten, in het bijzonder jongeren warm maken voor ondernemerschap of;
  • die tot doel hebben het ondernemerschap op gemeentelijk vlak te promoten en te profileren met de bedoeling klanten en opdrachten te werven, of;
  • via het opzetten van evenementen het ondernemerschap versterken of ondersteunen.

Zoals u ziet, komen heel wat mogelijkheden voor subsidiëring in aanmerking!

Wie kan indienen?

Een aanvraag kan ingediend worden door een “handelsvereniging”, zijnde een feitelijke vereniging of vzw die uitsluitend en minstens 5 ondernemers als leden telt, waarbij de leden een vestigingseenheid hebben op het grondgebied van de gemeente Maasmechelen, zoals blijkt uit hun inschrijving in de kruispuntbank van ondernemingen. De vestigingseenheid van de afzonderlijke leden mag niet op eenzelfde adres gevestigd zijn.

Vorm een groep met minstens 5 ondernemers die een vestiging hebben in Maasmechelen en dien een dossier in. Hoe groter de groep, hoe beter. 

Hoe aanvragen?

Indienen van een aanvraag moet gebeuren voor 10 mei 2024, gebruik daarvoor de aanvraagmodule.

Indien tijdens de eerste ronde niet alle middelen verdeeld zijn, komt er een tweede oproep. Hierover later meer.

Beslissing?

Het schepencollege beslist over alle volledige aanvragen, uiterlijk tegen 07 juni 2024. Het schepencollege doet dit rekening houdend met een aantal criteria die u kan terugvinden in het reglement.

Wat levert het op?

Goede initiatieven worden voor 100% betoelaagd, het loont de moeite om een samenwerking op te zetten! De handelsvereniging ontvangt 70% na goedkeuring van het initiatief, de resterende 30% wordt na afloop en controle van alle documenten uitbetaald.

Veel succes en inspirerende ideeën aan alle ondernemers!

Voor bijstand en raad kan u steeds contact opnemen met de dienst economie. Zij helpen u graag verder.

Reglement betreffende het toekennen van subsidie aan initiatieven van handelsverenigingen

AANVRAAG STARTEN