BEGRAAFPLAATSEN

Op het grondgebied van Maasmechelen bevinden zich meerdere begraafplaatsen.
Bij de dienst begraafplaatsen in het gemeentehuis kunt u terecht voor de aanvraag en het vernieuwen van een concessie.
 

Locaties begraafplaatsen

 • Mechelen-aan-de-Maas: Boeienaarstraat en Vaartstraat
 • Eisden-Tuinwijk: Paul Lambertlaan
 • Eisden-Dorp: Kerkhofstraat
 • Leut: Ganzenpoelstraat en Dreef (historisch kerkhof)
 • Meeswijk: Vlasstraat
 • Vucht: Gratumstraat
 • Opgrimbie: Bredeweg
 • Kotem: Grotestraat
 • Boorsem: Opdekampstraat en Sint-Jorisstraat
 • Uikhoven: Ruiterstraat.

De begraafplaatsen zijn dagelijks voor het publiek toegankelijk.

 • Zomer: 08.00 - 20.00 uur
 • Winter: 08.00 - 18.00 uur.

Islamitische begravingen

Op de begraafplaats in Eisden-Tuinwijk is een perceel voorzien voor begravingen volgens de islamtraditie. Het gemeentebestuur, de Maasmechelse moslimgemeenschap en de imams maakten hiervoor afspraken rond de inrichting en de wijze van begraven.

In Maasmechelen kunt u volgende personen contacteren in verband met moslimbegravingen en afspraken met het mortuarium van het ziekenhuis Oost-Limburg Genk:

 • Yasar Arslan | Tevhid moskee | M 0476 20 18 64
 • Zeki Unal | Turks Islamitische Unie | M 0475 49 28 74
 • Othmane Ramzi | Moskee El Islam | M 0484 94 10 64

Aangifte overlijden

Een overlijden brengt voor de nabestaanden moeilijke momenten mee. Er zijn aan deze pijnlijke gebeurtenis evenwel ook administratieve verplichtingen verbonden. Elk overlijden moet aangegeven worden bij de dienst burgerlijke stand van de gemeente waar het overlijden plaatsvond.

In de praktijk zijn het meestal de begrafenisondernemers die de administratieve verplichtingen Aangifte van overlijden en/of aanvraag tot crematie voor hun rekening nemen.

U kan ook een laatste wilsbeschikking opstellen inzake de wijze van uw latere teraardebestelling. Als u voor crematie kiest, kan u daarbij ook vooraf aangeven wat er met de assen dient te gebeuren.

Bij de aangifte dienen er een aantal documenten voorgelegd te worden:

 • overlijdensattest dat opgemaakt werd door de behandelende geneesheer
 • identiteitskaart (rijbewijs, reispas,…) van de overledene
 • huwelijksboekje (indien de overledene gehuwd was of van de ouders indien de overledene ongehuwd was)
 • getuigschrift betreffende de laatste wilsbeschikking van de overledene
 • indien de overledene in een andere gemeente begraven wordt dan de gemeente van overlijden: toelating tot begraven, afgeleverd door de gemeente waar de overledene begraven zal worden.
 • bij een verdacht (gewelddadig) overlijden: een attest van de procureur des konings dat het lichaam werd vrijgegeven.

Bijkomende documenten ingeval van crematie:

 • de aanvraag tot crematie
 • naast een attest van de behandelende geneesheer ook het attest van een beëdigd geneesheer (aangesteld door het gemeentebestuur)
 • bij verdacht (gewelddadig) overlijden de toelating tot crematie afgeleverd door de Procureur des Konings.

Regularisatie

Het gemeentebestuur is wettelijk verplicht om de concessies op te volgen. Op de verschillende begraafplaatsen worden bordjes geplaatst bij graven waarvan de concessie (30 jaar) is verlopen en bij niet-gekochte graven ouder dan 10 jaar.

Deze bordjes bevatten een vraag tot regularisatie van de graven. Het gemeentebestuur is genoodzaakt deze maatregel toe te passen om mogelijk plaatsgebrek op de begraafplaatsen te voorkomen.

De nabestaanden hebben een jaar de tijd om in te gaan op deze oproep. Wanneer men geen gebruik wenst te maken van deze mogelijkheid, wordt het betreffende graf na een jaar bovengronds verwijderd.

Hoe regulariseren?

Wanneer de 30-jarige grafconcessie verlopen is, kan er op vraag van de nabestaanden een verlenging van 10, 20, 30 jaar worden toegestaan op dezelfde plaats.

Ongekochte graven

Een niet-geconcedeerd (of ongekocht) graf wordt tien jaar bewaard.

De nabestaanden krijgen de mogelijkheid om een niet-geconcedeerd graf te laten omzetten naar een geconcedeerd graf. Er zal in de regel geen overgraving dienen plaats te vinden.

Indien een overgraving uitzonderlijk nodig is om een perk vrij te maken, neemt het gemeentebestuur de kosten ten laste.

Ook voor kinderen beneden de 12 jaar is het mogelijk een concessie voor 30 jaar te nemen.