Vastgoedinformatie aanvragen

Naar het Vastgoedinformatieplatform

Het Vastgoedinformatieplatform is ondertussen in de meeste Vlaamse gemeenten gelanceerd voor aanvragen van vastgoedmakelaars en notarissen.

Sinds 8 januari 2024 heeft het lokaal bestuur Maasmechelen het nieuwe Vastgoedinformatieplatform in gebruik genomen.

Voor u als aanvrager betekent dit dat we vanaf die datum enkel nog aanvragen ‘Vastgoedinlichtingen voor overdracht’ zullen behandelen die via het Vastgoedinformatieplatform gebeuren.

Voor vastgoedmakelaars kan dit via RealSmart of het Vlaams portaal, voor notarissen via de IBOT-applicatie via het eNotariaat.

Voor alle overige gebruikers kan dit via het Vastgoedinformatieplatform

Indien een aanvraag ons vanaf de startdatum toch op de oude manier (webloket) bereikt, zullen we steeds doorverwijzen en vragen uw aanvraag opnieuw te lanceren.

Eventuele lopende aanvragen zullen nog op de oude manier verder afgehandeld worden.

Wat wijzigt er?

  • De gemeentelijke retributie blijft verschuldigd en zal samen met de platformretributie afgerekend worden via de toepassing waar u de aanvraag lanceert. Meer info
  • Het gemeentelijk retributiebedrag bedraagt 133 euro per kadastraal perceel. Een aanvrager dient wel slechts éénmaal de retributieprijs voor een aanvraag te betalen per groep van 5 kadastrale percelen op voorwaarde dat de percelen aangrenzend zijn, de percelen binnen éénzelfde gemeentelijke grens liggen en er maximaal op één perceel (een) gebouweenhe(i)d(en) geregistreerd is (zijn). Er zijn geen verdere uitzonderingen mogelijk op deze berekeningswijze.
  • Het zal niet meer mogelijk zijn om dossiers ‘urgent’ te behandelen. Gelieve tijdig uw aanvraag te doen, rekening houdend met onze gemiddelde aflevertermijn die 15 dagen bedraagt en maximaal 30 dagen. Met de komst van het Vastgoedinformatieplatform beogen we op termijn een snellere aflevertermijn.
  • Het zal niet mogelijk zijn om ingediende dossiers nog te annuleren of wijzigen. Gelieve hiermee rekening te houden bij het indienen van uw aanvraag.
  • Merkt u een fout op in het dossier bij een bepaalde inlichting? U heeft één maand de tijd om ons de fout per e-mail te bezorgen en kosteloos een gecorrigeerde versie van het dossier te ontvangen.
  • Het zal niet mogelijk zijn om een onderdeel (bv. uittreksel plannen- en vergunningenregister) aan te vragen. Een dossier zal steeds alle inlichtingen bevatten waardoor u beter geïnformeerd wordt.

Navigeer door de gebruikersomgeving voor alle informatie over het platform zoals de aangeboden informatie in het product ‘Vastgoedinlichtingen voor overdracht’.

De werking van het platform wordt nog volop verder geoptimaliseerd. U kan steeds vragen, suggesties of opmerkingen over het Vastgoedinformatieplatform richten aan athumi via vastgoedinformatieplatform@vlaanderen.be.

We zijn er samen met de initiatiefnemers (de Vlaamse regering, VVSG, CIB en FedNot) van overtuigd dat dit platform efficiëntiewinsten zal teweegbrengen voor alle partijen.

Meer informatie over het platform vindt u hier.