INSPRAAK

De gemeente- en OCMW-raad voeren een beleid op het vlak van de betrokkenheid en de inspraak van de burgers of van de doelgroepen. Ze regelen het grondwettelijk recht van de inwoners om voorstellen en vragen op de agenda van de gemeente- of OCMW-raad te zetten.

Enkel de gemeenteraad kan raden en overlegstructuren organiseren om het gemeentebestuur regelmatig en systematisch te adviseren.

DIENST BURGERZAKEN ENKEL NA AFSPRAAK

Maak uw afspraak bij burgerzaken zelf makkelijk online.

Digitaal loket
Misschien hoeft u zelfs niet naar het gemeentehuis te komen. Heel wat documenten en attesten kunt u online aanvragen via het digitaal loket. U krijgt ze dan per mail of per post toegestuurd.

Naar de afsprakenmodule van de dienst burgerzaken
sluiten