INSPRAAK

De gemeente- en OCMW-raad voeren een beleid op het vlak van de betrokkenheid en de inspraak van de burgers of van de doelgroepen. Ze regelen het grondwettelijk recht van de inwoners om voorstellen en vragen op de agenda van de gemeente- of OCMW-raad te zetten.

Enkel de gemeenteraad kan raden en overlegstructuren organiseren om het gemeentebestuur regelmatig en systematisch te adviseren.