Inname openbaar domein

Hebt u werken gepland waarbij het noodzakelijk is om tijdelijk het openbaar domein in te nemen, zoals bij een verhuis, verbouwingswerken, parkeren werfvoertuig, plaatsen stelling op het voetpad, sleufwerken, container…? Denk eraan dit vooraf te melden bij het gemeentebestuur. Voor inname openbaar domein hebt u immers een vergunning nodig.

Inname van openbaar domein kan hinder met zich meebrengen en is dan ook aan bepaalde regels onderworpen. Afhankelijk van de duur, de reden, de impact de gevraagde inname zijn er specifieke voorwaarden inzake signalisatie, afbakening, enz…

Een tijdelijke inname openbaar domein is de eerste 7 dagen kosteloos (mits tijdige aanvraag!). Stuur het ingevuld aanvraagformulier naar openbaardomein@maasmechelen.be.

Aanvraagformulier inname openbaar domein

Terrasaanvraag

Voor het aanvragen van een nieuwe terrasvergunning als uitbreiding van uw horeca-uitbating, kan u terecht op de dienst Patrimonium en mobiliteit, Heirstraat 239, 3630 Maasmechelen, openbaardomein@maasmechelen.be

Onder uitbreiding horeca-uitbating verstaan we inname van de terrassen voor het plaatsen van losstaande tafels, stoelen, banken, parasols, verhoogde vloeren, afschermingen, verkoopsstanden, publiciteitsborden, verkoopsautomaten, siervoorwerpen, verankeringen etc.

Aanvraagfomulier terrassen

Coronamaatregelen voor Maasmechelen

De dienstverlening in het gemeentehuis en het Sociaal Huis verloopt volgens de normale openingsuren. Door de corona-maatregelen kan u enkel na telefonische afspraak bij ons terecht.

Gemeentehuis
T 089 76 96 10
Sociaal Huis
T 089 48 28 00

Attesten en uittreksel nodig? Maak gebruik van het e-loket.
Op www.maasmechelen.be/corona vindt u actuele informatie.

Lees hier over de maatregelen inzake het coronavirus
sluiten