Sportraad

De sportraad Maasmechelen adviseert over uiteenlopende sportgerelateerde items en ondersteunt een aantal activiteiten van de sportdienst.

Het bestuur van de sportraad vergadert elke derde donderdag van de maand (behalve in juli en augustus). Het dagelijks bestuur vergadert elke 1ste maandag van de maand.

De sportraad is een vertegenwoordiging van de Maasmechelse sportverenigingen. De sportraad behartigt de belangen en behoeften van de aangesloten verenigingen bij de gemeentelijke beleidsvorming. Ze werkt autonoom en heeft het recht om op eigen initiatief beleidsdossiers aan te kaarten, waarvan zij vindt dat de sportbelangen in het geding zijn. Ze adviseert het college van burgemeester en schepenen en de gemeenteraad over de voorbereiding en de uitvoering van het gemeentelijk sportbeleid. Het gemeentebestuur vraagt de sportraad om adviezen te formuleren over sportaangelegenheden.

Naast deze taken organiseert de sportraad, in nauwe samenwerking met de sportdienst, meerdere sportactiviteiten waaronder de jaarlijkse huldiging van de sportkampioenen, de Schaal Maasmechelen voetbal, ……

Samenstelling bestuur sportraad

Voorzitter: Jean Lambrichts

Ondervoorzitter: Jean Meyers

Secretaris: Jean-Pierre Hendrikx

Penningmeester: Rik Peeters

Bestuursleden:
Luigi Ferraiolo, Henri Paulissen, Hans Plusquin, Chrit Rutten, Lucien Claessens, David Demandt, Petra Tulleners, Erik Tomassetti, Leon Lambrichts, Sandra Vandenberg, Pierre Stifter, Norbert Pikorski, Jef Opdenacker, Clement Lenssen, Georges Ramakers, Peter Vandermeulen, Eddy Raeven, André Schijns, Tanja Rutten, schepen Corrie Bemelmans