Meldingen

Het Lokaal Bestuur heeft vele taken en opdrachten. Het kan best gebeuren dat er eens iets misloopt. Een melding is een eerste vraag naar dienstverlening, zoals bijvoorbeeld een melding van een losliggende stoeptegel ('Melding openbaar domein') of sluikstort ('Melding afval').

Klik in de onderstaande lijst op de juiste link om uw melding door te geven.

Kapotte straatverlichting kunt u rechtstreeks melden bij fluvius via deze link

Een wespennest kunt u rechtstreeks melden bij de brandweer via deze link

Niet-opgehaald huisvuil kunt u rechtstreeks melden bij Limburg.net via deze link

AFVAL

Melding dood dier (kat, rat, vogel, wild, …)
Melding sluikstort
Melding volle openbare vuilbak of container

GEBOUWEN

Melding leegstand of verwaarloosde panden

GRAFFITI

Melding graffiti op openbare gebouwen

GROEN

Melding onderhoud beken en grachten
Melding onderhoud grasperk
Melding onderhoud struiken en beplanting
Melding onderhoud wegberm
Melding onkruidbestrijding
Melding processierupsenbestrijding

MILIEU

Melding bodem- en grondwaterverontreiniging
Melding geluidshinder
Melding geurhinder
Melding rattenbestrijding
Melding wateroverlast

MOBILITEIT

Melding openbaar vervoer
Melding parkeren
Melding verkeer
Melding mobiliteit

OVERLAST

Melding dierenoverlast
Melding storend gedrag
Melding dierenverwaarlozing
Melding zwerfkatten

OPENBAAR DOMEIN

Melding achtergelaten fiets
Melding beschadiging rijweg, fietspad, plein, …
Melding olie-of verfplek
Melding begraafplaats (onderhoud of beschadiging)
Melding straatmeubilair (onderhoud of beschadiging)
Melding verkeerssignalisatie (onderhoud of beschadiging)
Melding riolering
Melding sneeuw- of ijzelbestrijding
Melding stormschade

ONDERSTAANDE MELDINGEN WORDEN AFGEHANDELD DOOR EXTERNE DIENSTEN

Melding straatverlichting
Melding wespennest
Melding niet-opgehaald huisvuil